BELEEF HET KERSTVERHAAL

Van Nazareth tot Betlehem


Met Maria en Jozef op weg


Speciaal voor Kerstmis zijn er, in de kruiswegstaties, kunstzinnige afbeeldingen gemaakt die verwijzen naar de barre tocht die de hoogzwangere Maria meer dan 2000 jaar geleden maakte met haar man, Jozef. Samen met een ezeltje gingen zij te voet van Nazareth naar de geboorteplaats van Jozef, Bethlehem.

1. Wanneer begint het Kerstverhaal?
2. Waarom Kerst?
3. Wachtend op de komst van Kerst
4. God en Zijn Kerstplan
5. Maria, de moeder van Jezus
6. De heilige Jozef voor het Kerstmysterie
7. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth
8. De roeping van de heilige Jozef
9. De oproep van Herodes
10. Geen plaats in de herberg
11. De herdertjes
12. De Wijzen volgen een ster
13. De Wijzen knielen bij Jezus neer
14. Ook wij mogen bij Jezus neerknielen.


1. Wanneer begint het kerstverhaal?


statie-01-wanneer-begint-het-kerstverhaal-olv-ter-nood-heiloo

Luister naar het verhaal – volwassenen


Voor de kinderen

 

“In het begin schiep God de Hemel en de aarde. God sprak: nu gaan wij de mens maken, als beeld van Ons, op Ons gelijkend; hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt… God bezag alles wat Hij gemaakt had en Hij zag dat het heel goed was…” (Gen. 1)

Wat vreemd…Het zou toch over Kerstmis gaan? Wat heeft de schepping hier nu mee te maken? Nou, waarschijnlijk meer dan men denkt…

Voor de kinderen
Hé, wat gek!? Wij dachten dat we gingen luisteren naar een kerstverhaal…Wat heeft de schepping daar nu weer mee te maken?

 

Terug naar boven


2. Waarom Kerst?


statie-02-waarom-kerst-olv-ter-nood-heiloo

Luister naar het verhaal – volwassenen


Voor de kinderen

 

“Door één mens is de zonde de wereld binnengekomen en door de zonde de dood. (Rom. 5,12)”

Het verhaal van de zonde is heel bekend: Adam en Eva in het paradijs die tegen het gebod van God ingaan: ze eten van de boom waarvan God had gezegd dat ze ervan zouden sterven. Was dit niet gebeurd dan zou geen kerstverhaal nodig zijn.

Voor de kinderen
Adam en Eva waren de eerste kinderen van God de Vader. Zij waren heel gelukkig, want zij leefden samen met God in het paradijs. Dichtbij God bestaat geen pijn, ook geen ruzies, geen tranen of ziekte. Probeer je dat eens voor te stellen.

 

Terug naar boven


3. Wachtend op de komst van Kerst


statie-03-wachtend-op-de-komst-van-kerst-olv-ter-nood-heiloo

Luister naar het verhaal – volwassenen


Voor de kinderen

 

“Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren en men zal hem noemen Immanuel, God-met-ons.” (Jes. 7,14b)

De advent is een hele bijzondere tijd. Overal zien we al lichtjes, de kerststallen komen te voorschijn en we kijken uit naar het grote feest. Dit ‘wachten’ is vol hoop, dit ‘uitzien’ is vol vreugde, want we weten dat Jezus komt, Hij komt om de wereld te verlichten, Hij is het licht in de duisternis.

Voor de kinderen
Wat vind jij het leukste van de adventstijd? Misschien heb je thuis ook wel een adventskalender en mag je elke dag een deurtje openen. Elke dag weer een stapje dichter bij Kerst. Waarschijnlijk houd je ook van de lichtjes, de kaarsen, de kerstboom; velen hebben thuis ook een kerststalletje… We wachten vol vreugde, want Jezus komt.

 

Terug naar boven


4. God en Zijn Kerstplan


statie-04-god-en-zijn-kerstplan-olv-ter-nood-heiloo

Luister naar het verhaal – volwassenen


Voor de kinderen

 

“Toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw” (Gal. 4,4)

Kerst is nu bijna in zicht. De tijd is rijp dat God-met-ons komt wonen. En wie is God? Wie is de Zoon, die Hij zond om ons te verlossen?

Voor de kinderen
Wie zien we hier nou op deze afbeelding? Een zul je er waarschijnlijk wel herkennen? Ja, die man aan de linkerkant dat is Jezus. Maar wie is dan die oude man met de baard? Dat is God de Vader.

 

Terug naar boven


5. Maria, de moeder van Jezus


statie-05-maria-de-moeder-van-jezus-olv-ter-nood-heiloo

Luister naar het verhaal – volwassenen


Voor de kinderen

 

“In de zesde maand werd de engel Gabriël van Godswege gezonden naar een stad in Galilea, Nazaret, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette. De naam van de maagd was Maria…Hij sprak: Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden” (Luc. 1,26-27 31-32)

We staan hier met Maria voor het grootste mysterie van de gehele mensheid. Een mysterie zó belangrijk dat het de tijd heeft gesplitst in een tijd vóór Christus en een tijd ná Christus. We hebben al gezien wie Jezus is, namelijk de Zoon van God. Maar hier mogen we even stil worden en samen met Maria dit mysterie overwegen. God is de Vader van Jezus, Maria zal zijn moeder worden. Moeder van God!

Voor de kinderen
Jullie hadden het bij de vorige statie waarschijnlijk al wel geraden… God kiest Maria als moeder voor Jezus!

 

Terug naar boven


6. De heilige Jozef voor het Kerstmysterie


statie-06-de-heilige-jozef-voor-het-kerstmysterie-olv-ter-nood-heiloo

Luister naar het verhaal – volwassenen


Voor de kinderen

 

“De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze. Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef, bleek zij, voordat ze gingen samenwonen, zwanger van de heilige Geest. Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij er over in stilte van haar te scheiden.” (Mt. 1, 18-20)

Bij deze statie willen we even stilstaan bij de heilige Jozef. Wat is zíjn rol in het kerstverhaal? Maria is zijn verloofde maar nu ook moeder van Jezus. Jozef was een rechtschapen man, wat betekent dat God bij hem op de eerste plaats stond.

Voor de kinderen

Kennen jullie de heilige Jozef? Jozef was een man die veel van God hield. God stond bij hem op de eerste plaats. Hij wilde ook voor God leven, zoals Maria.

 

Terug naar boven


7. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth


statie-07-maria-bezoekt-haar-nicht-elisabeth-olv-ter-nood-heiloo

Luister naar het verhaal – volwassenen


Voor de kinderen

 

“In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Juda. Zij ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; Elisabeth werd vervuld met de heilige Geest en riep met luider stemme uit: Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken, dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?” (Luc 1,39-43)

Maria en Elisabeth zijn de eersten die weten dat de redder op komst is, en wel als een kind in moeders schoot. Ook wij mogen steeds een beetje dieper binnentreden in het grote Kerstmysterie en ons erop verheugen.

Voor de kinderen
Heb jij het wel eens meegemaakt dat je ergens heel blij om bent? Misschien heb je toen ook wel een vreugdesprong gemaakt, terwijl je heel hard “yes!” uitriep. Toen Maria haar nicht Elisabeth ontmoette waren zij beiden zo blij!

 

Terug naar boven


8. De roeping van de heilige Jozef


statie-08-de-roeping-van-de-heilige-jozef-olv-ter-nood-heiloo

Luister naar het verhaal – volwassenen


Voor de kinderen

 

“Terwijl Jozef overwoog om in stilte van Maria te scheiden, verscheen hem in een droom een engel van de Heer die tot hem sprak: “Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; het kind in haar schoot is van de Heilige Geest. Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen, want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden.” Ontwaakt uit de slaap deed Jozef zoals de engel van de Heer heb bevolen had en nam zijn vrouw tot zich.” (Mt.1,20-21,24)

Een tweede engel verschijnt tijdens het kerstverhaal, deze keer in een droom… Ook deze engel komt met een belangrijke boodschap van God. Dankzij de engel begrijpt Jozef dat Maria inderdaad gekozen, geroepen is om moeder te zijn van de lang verwachtte verlosser.

Voor de kinderen
Arme Jozef! Nog steeds was hij bezorgd en vermoeid viel hij in slaap. Snel kwam God hem helpen: “Nee Jozef”, vertelt de engel hem, “je moet niet van Maria weggaan, God heeft jou juist uitgekozen om voor Maria en Jezus te zorgen.

 

Terug naar boven


9. De oproep van Herodes


statie-09-de-oproep-van-herodes-olv-ter-nood-heiloo

Luister naar het verhaal – volwassenen


Voor de kinderen

 

“In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus, dat er een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk. Allen gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad om zich te laten inschrijven. Ook Jozef trok op en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David, ging hij van Galilea uit de stad Nazaret naar Judea, de stad van David, Betlehem, geheten, om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was.” (Luc.2,1-5)

De geboorte van Jezus is nu heel dichtbij. We kunnen ons indenken dat Maria en Jozef druk waren met de voorbereidingen op de geboorte.

Voor de kinderen
Hebben jullie wel eens meegemaakt dat jullie een broertje of zusje kregen? Er wordt dan natuurlijk een mooie babykamer voorbereid en iedereen kijkt uit naar het moment dat het kindje geboren zal worden.

 

Terug naar boven


10. Geen plaats in de herberg


statie-10-geen-plaats-in-de-herberg-olv-ter-nood-heiloo

Luister naar het verhaal – volwassenen


Voor de kinderen

 

…Er was voor hen geen plaats in de herberg (Luc.2,7)

Maria was nu hoogzwanger, Jezus gaat geboren worden, het moment is aangekomen. We horen Maria haast zeggen: “Snel Jozef, laten we zoeken naar een herberg”. Maar er is voor hen geen plaats, men wil dit koningskindje geen plek geven, niet in de herberg, maar ook niet in hun hart.

Voor de kinderen
Jozef en Maria zijn nu eindelijk in Betlehem aangekomen. Wat was de reis zwaar! Maria roept Jozef en zegt hem: “Jozef, het is zover, Jezus gaat geboren worden…” “Wat?” denkt Jozef, “nu al? En ik heb nog helemaal geen kamer of huisje!

 

Terug naar boven


11. De herdertjes


statie-11-de-herdertjes-olv-ter-nood-heiloo

Luister naar het verhaal – volwassenen


Voor de kinderen

 

“In de omgeving bevonden zich herders die in het open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten. Plotseling stond een engel des Heren voor hen en zij werden omstraald door de glorie des Heren, zodat zij door grote vrees werden bevangen. Maar de engel sprak tot hen: “Vreest niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David.” (Luc 2,8-11)

Eenvoudige herders houden de wacht bij hun schapen. Dan brengt een engel hen de blijde boodschap: “Jezus is geboren, en jullie zijn de eersten die Hem mogen bezoeken!” Waarom worden juist de herders uitgekozen om het kindje te bezoeken?

Voor de kinderen
Er waren in de nacht dat Jezus geboren wordt herders in het veld. Zij zorgen voor hun schaapjes. Ze zeiden tot elkaar: “vanavond lijkt wel anders dan de andere avonden, de lucht is helderder en de schaapjes zijn wat onrustig.”

 

Terug naar boven


12. De wijzen volgen een ster


statie-12-de-wijzen-volgen-een-ster-olv-ter-nood-heiloo-drie-koningen

Luister naar het verhaal – volwassenen


Voor de kinderen

 

“Er kwamen te Jeruzalem Wijzen uit het oosten en die vroegen: “Waar is de pasgeboren koning der Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden.” (Mat. 2, 1-2)

Probeer je eens voor te stellen: drie rijke wijzen komen uit een land waar de sterren aanbeden worden. Zij volgen nu een ster die hen zal leiden tot Hem die de sterren gemaakt heeft. Tot een koning; koning der Joden.

Voor de kinderen
Drie wijzen op kamelen die een ster volgen. Niet zomaar een ster; zij hadden begrepen dat deze ster hen zou leiden tot de Koning die alle sterren gemaakt heeft.

 

Terug naar boven


13. De wijzen knielen bij Jezus neer


statie-13-de-wijzen-knielen-bij-jezus-neer-olv-ter-nood-heiloo-drie-koningen

Luister naar het verhaal – volwassenen


Voor de kinderen

 

“Op het zien van de ster werden de Wijzen vervuld van overgrote vreugde. Zij gingen het huis binnen, zagen er het Kind met zijn moeder Maria en op hun knieën neervallend betuigden zij het hun hulde. Ze haalden hun schatten te voorschijn en boden het geschenken aan: goud, wierook en mirre.” (Mat.2,10-11)

De herders hebben niets om aan te bieden aan Jezus. Deze Wijzen brengen schatten. Jezus lacht. Niet om de schatten, maar om deze Wijzen die nu zelf eigenlijk hun ware Schat gevonden hebben: Jezus, hun Koning en Verlosser.

Voor de kinderen
De ster die de koningen volgden was eindelijk stil blijven staan. In een klein stadje Betlehem vinden zij hun koning Jezus. Wat een lieve baby en wat een lieve moeder!

 

Terug naar boven


14. Ook wij mogen bij Jezus neerknielen


statie-14-ook-wij-mogen-bij-jezus-neerknielen-olv-ter-nood-heiloo

Luister naar het verhaal – volwassenen


Voor de kinderen

 

“Het gebeurde zo: terwijl zij in Betlehem verbleven brak het uur aan waarop zij moeder zou worden: zij bracht haar zoon ter wereld, haar eerstgeborene, wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe.” (Luc 2,7)

De geboorte van een kindje doet ons verwonderen. Het brengt veel tederheid en vreugde. We verlangen er vaak naar om de baby vast te houden en als hij lacht dan smelten alle harten. Tegelijkertijd gaan we heel voorzichtig, ontzagvol en zacht met een baby om; we blijven vaak dichtbij in de buurt van de moeder, want we willen het niet tot huilen brengen.

Voor de kinderen
Eindelijk is het dan zover: ook wij zijn bij Jezus aangekomen. Zie je de herders en de koningen? Alle ogen zijn gericht op deze lieve baby. Ook Maria en Jozef kijken naar Jezus en iedereen is blij!

 

Terug naar boven