Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

goddelijke-barmhartigheid-zondag-faustina-kowalska

In de Paasnacht zijn Klaartje Bleeker en Gerald Timmermans gedoopt. Hieronder het getuigenis van Klaartje.

De eerste keer dat ik in de Genadekapel een kaarsje brandde en rustig in de bank zat om wat te reflecteren hoorde ik heel duidelijk de woorden: “Hier ben je op je plek”. Ik twijfelde. Heb ik dat nou echt gehoord? Waar kwam dat vandaan? En toen nog een keer, heel helder: “Hier ben je op je plek”. Eenmaal buiten zag ik het aanplakbiljet van het koor Ubi Caritas: “Wij zoeken leden” (nog steeds overigens, U bent welkom!). De volgende dag zong ik een avond mee op de repetitie, en ik ben gebleven. Het gevoel op mijn plek te zijn groeide.

De Maria Retraite vorig jaar zomer was een prachtige manier om beter kennis te maken met het katholieke geloof – Gerald noch ikzelf waren gelovig opgevoed. Langzaam ontstond het verlangen om gedoopt te worden. We lazen veel en spraken samen over het geloof. We leerden over het Lichaam van Christus: hoe Christus het Hoofd is en de Kerk met al haar leden het Lichaam. En hoe alles wat je doet, zowel goed als kwaad, niet alleen invloed heeft op jezelf, maar ook op het gehele Lichaam van Christus. En dat het daarom ook belangrijk is om te zorgen dat je schoon bent, in het reine met God en met de mensen om je heen. Eenheid. Eenheid in Geloof. Een prachtig gegeven, dáár wilden we deel van uitmaken.

We begonnen catecheselessen met Moeder Maria Iuxta Crucem. Wát een enthousiasme en diepte van geloof, gepaard aan de gave om dat ook over te brengen. Ook de latere lessen met Moeder Esperanza en met Rector de Wit waren inspirerend, niet alleen vanwege de inhoud van de gesprekken, maar ook omdat zij de kracht van het geloof zo overduidelijk uitstraalden. Dat valt ons steeds weer op binnen het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood: het enthousiasme, de openheid, de vriendelijkheid en dat alles overduidelijk voortkomend uit een gemeenschappelijk geloof in Christus en Zijn Kerk.

En toen was daar het moment van de Paaswake. We hadden er lang naar uitgezien en de voorbereiding was intensief geweest, we waren er nu ook echt klaar voor. Van de Bisschop Mgr. Punt zelf ontvingen we achtereenvolgens de Doop, het Vormsel en de Eerste Communie. Het was een prachtige dienst. Indrukwekkend, maar tegelijkertijd ook heel warm en liefdevol. De vele felicitaties en gelukwensen waren overweldigend. Eigenlijk pas ’s avonds thuis daalde een gevoel van vrede en stilte in: het besef nu zijn we katholiek, opgenomen in de Kerk, deel van het Lichaam van Christus. Zó is het goed.

Nu volgt een tijd waarin wij rustig onze plek kunnen vinden, en onderzoeken en luisteren naar wat het is dat de Heer van ons verlangt. De Doop en het Vormsel zijn in die zin slechts het begin van een nieuw leven. Voor mij (Klaartje) voelt het belangrijk om dat nieuwe leven te markeren door vanaf nu mijn doopnaam aan te nemen: Elize (kort voor Elizabeth). Gerald blijft gewoon Gerald zoals U hem kent. Heel veel dank voor het warme welkom dat u allen ons gegeven hebt!

Gerald Timon Timmermans & Elize Klaartje Bleeker

PS. Op 2 juni trouwen wij om 14.30 uur in de Genadekapel.

Delen

Eens in de zoveel tijd nodigen wij een gast uit om een artikel te schrijven voor de weekbrief.

Recent Sermons