Retraite vanuit de kracht van het kruis

Verslag van een deelnemer,

Delen in de kracht van de verrezen Christus……

Vanaf donderdagavond 13 t/m. zondagmorgen 16 november werd in Missionair Centrum ‘Het Julianaklooster’ de retraite ‘Vanuit de Kracht van het Kruis’ georganiseerd. We begonnen met een gezamelijke broodmaaltijd. Tijdens de maaltijd gaf rector Beemster een interessante uiteenzetting over de bewogen geschiedenis van het Heiligdom.

Nadat de kamers waren verdeeld hadden we ‘s avonds een inleidende lezing over het onderwerp, het lijden. Tijdens de lezingen die werden verzorgd door rector Beemster, de zusters en pater Wijers, werd gewerkt vanuit de apostolische brief van Paus Johannes Paulus II, ‘Salvifici Doloris’.

Terecht merkte rector Beemster al bij zijn inleiding op dat het document buitengewoon diepzinnig is en dat het ‘life-changing’ is voor wie ter harte neemt wat deze Heilige Paus ons heeft willen leren. Zo schrijft Paus Johannes Paulus II: “De weg van de apostel Paulus is duidelijk die van Pasen: het deel hebben aan het Kruis van Christus wordt werkelijkheid in de ervaring van de Verrezene, en dus in een bijzonder deel hebben aan de verrijzenis” (Salvifici Doloris 21).

Langs deze weg wil ik iedereen aanmoedigen deze retraite te volgen. Je kunt WERKELIJK delen in de kracht van Christus verrijzenis!!!! Alles wordt anders!

Al met al een geweldige ervaring! Fijn ook ‘s morgens en ‘s avonds de ‘getijden’ te bidden. Voor andere retraites zie: www.olvternood.nl(RETRAITES)

005 Vanuit de kracht van het Kruis 003 Vanuit de kracht van het Kruis 005

share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.