Project waar we voor sparen: Ite ad Ioseph

olv-ter-nood-heiloo-heilige-jozef-kind-jezus

Twee bijzondere heiligen uit de Bijbel met de naam Jozef

Wat een rare titel om mee te beginnen: ‘Ite ad Ioseph’. Wat wil de zuster daar nou mee zeggen? In het Nederlands vertaald betekent dit: ‘ga maar naar Jozef’. Deze tekst komt van een bekend bijbelverhaal wat jullie allemaal wel kennen, namelijk die van Jozef in Egypte uit het Oude Testament. Jozef was verkocht door zijn broers en kwam in Egypte terecht. Om een lang verhaal kort te maken, Jozef interpreteerde de dromen van de Farao en voorzag dat er zeven jaren van overvloed zouden komen en daarna zeven jaren van hongersnood. De Farao stelde Jozef aan als beheerder over heel Egypte.

Jozef de Patriarch

Hij werd ook beheerder van de schatten van de Farao, namelijk de graanschuren. En toen er in de wereld en in Egypte hongersnood uitbrak zei de Farao tot hen die hem om hulp en eten kwamen vragen: ‘Ga maar naar Jozef en doe wat hij u zeggen zal’ (Gen. 41,55). ‘Ite ad Ioseph’. Zo redde Jozef de mensen van de hongersdood (Gen. 47, 25). “Ja”, zegt u, “dat verhaal kennen we al vanaf dat we klein waren, maar wat wilt u ons daarmee vertellen?”

Deze Jozef wordt door verscheidene kerkvaders gezien als een voorafbeelding van de persoon en de roeping van de Heilige Jozef, bruidegom van Maria en voedstervader van Jezus. Ook Hem kennen jullie maar al te goed. Wat hebben deze twee Jozeffen nu met elkaar te maken?

Jozef (uit het N.T.), een zeer devoot, nederig en rechtschapen man was uitverkoren door God om de bruidegom te worden van Maria. Veel staat er over hem niet geschreven, maar wat we weten is dat hij altijd en in alle omstandigheiden Gods wil boven zijn eigen wil stelde. Toen hij zich geen raad wist wat te doen met het grote mysterie van zijn zwangere bruid, Maria, en dus besloot bij haar weg te gaan, kwam God tussen beiden om hem zijn speciale roeping en taak aan te kondigen: “Jozef, Zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; het Kind in haar schoot is van de Heilige Geest. Zij zal een Zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen, want Hij zal zijn volk redden uit de zonden” (Mt. 1, 20-21).

Toen deed hij zoals de engel hem bevolen had en nam zijn vrouw tot zich. Wat hij deed, is dus een daad van zuivere gehoorzaamheid en zo werd hij door God uitverkoren om samen met Maria de hoeder te worden van het mysterie van God.

Jozef de heilige Bruidegom van OLV Maria

olv-ter-nood-heilige-jozef-maria-jezusEerst dus de Jozef van Egypte (O.T.), hoeder van de schatten van de Farao en nu de Heilige Jozef (N.T.); hij wordt door de Grootste Koning (God) uitverkoren de hoeder te worden van de meest kostbare schatten van God, namelijk de Heilige Maagd Maria en de Mensgeworden Zoon van God, Jezus (die de mensen zou redden van de dood, niet een hongersdood maar de dood van de ziel, door ons weer kinderen van God te maken). Ziet u de overeenkomsten?

Wij kunnen ons voorstellen met wat een grote zorg, liefde, vreugde en ijver hij deze missie volbracht. Maar nu hij bij Jezus en Maria in de hemel is, is zijn missie hier op aarde nog niet volbracht!!! De heilige Ireneüs benadrukt dat de Heilige Jozef op dezelfde wijze waarop hij vol liefde voor Maria zorgde en zich vol ijver en vreugde wijdde aan de opvoeding van Jezus Christus, hij nu ook Zijn Mystieke Lichaam hoedt en beschermt, namelijk de Kerk.

Heilige Jozef, onze toevlucht

De Kerk, dat zijn wij!!! En wij mogen dus altijd vertrouwen op de bijstand van de Heilige Jozef. Want zoals hij in alle omstandigheden en op deugdzame wijze de Heilige Familie verdedigde en beschermde, zo behoedt de Heilige Jozef nu Zijn Kerk. En daarom heeft Paus Pius IX hem uitgeroepen tot patroon van de Katholieke Kerk. Ga dus naar Jozef, zegt God, Ite ad Joseph, wanneer de Kerk zich in moeilijkheden bevindt. Daarom schrijf ik nu in deze vriendenbrief, opdat we allen een nóg grotere devotie en een nóg groter vertrouwen leren hebben op zijn machtige bijstand. Ite ad Joesph, als individu, maar ook als gemeenschap.

Als heiligdom willen wij onze toevlucht nemen tot de Heilige Jozef, vooral daar waar wij ons bevinden in financiële nood. Ieder jaar staat het bestuur namelijk weer voor hetzelfde probleem: waar halen wij de grote bedragen vandaan die we zo hard nodig hebben om als heiligdom te kunnen blijven bestaan? Steeds weer wordt gekeken waar we kunnen besparen of waar we meer inkomsten kunnen hebben. Maar dit jaar nemen wij onze toevlucht tot de Heilige Jozef.

Een kapel en een maand van devotie

Ik ben er zeer van overtuigd dat als wij er ons op toeleggen meer te bidden en meer bekendheid te geven aan de Heilige Jozef, dat het geld ‘vanzelf’ (d.m.v. de Goddelijke Voorzienigheid) binnen zal stromen. Dit vraagt van onze kant de moeite om ons vertrouwen, onze devotie en ons gebed te vermeerderen. Wat is ons plan? Het eerste wat we willen aanbieden aan de Heilige Jozef is een klein buitenkappelletje ter ere van hem met een mooi en waardig Jozefbeeld, zodat mensen daar kunnen bidden en hun financiële, materiële en geestelijke noden aan hem kunnen toevertrouwen.

Daarnaast willen we tijdens de maand maart meer aandacht geven aan de heilige Jozef door het dagelijks bidden van het gebed van Paus Pius XII en op woensdag Aanbidding te houden ter ere van hem. Meer zal ik u daar later nog over vertellen, maar het eerste zal zijn de aankoop van het Heilig Jozefbeeld. Het mooiste zou natuurlijk zijn als wij met z’n allen daar aan bijdragen, dan wordt het echt een cadeau van de gehele vriendenkring van ons dierbare heiligdom.

Wilt u daaraan meewerken? Ik dank u namens het gehele bestuur en wij houden u op de hoogte van onze vorderingen. Ons streven is om vóór 19 maart 2019, Hoogfeest van de Heilige Jozef, het kapelletje klaar te hebben.

In gebed verbonden, zuster Fidei, SSVM.

Naast een beeld voor de H. Jseph sparen we ook voor een Trap bij het beeld van Maria bij de vijver (OLV van Lourdes).

Dank u voor uw gaven!

U kunt uw gift overmaken op: NL25 INGB 0000 6721 68 t.n.v. Dioc. Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood.

Doneren gaat ook heel eenvoudig online via onze website. Klikt u dan op “doneer”, bovenaan op de home-page www.olvternood.nl