INFORMACJE O SANKTUARIUM OLV TER NOOD

PRZEZ MARYJĘ DO JEZUSA


Onze Lieve Vrouw ter Nood


Sanktuarium Onze Lieve Vrouw ter Nood w Heiloo jest największym celem pielgrzymek maryjnych w Niderlandach. Historia Sanktuarium sięga końca XIV wieku.
Na dziedzińcu Kaplicy Miłosierdzia znajduje się Źródełko Maryjne z leczniczą wodą, dzięki której dokonały się cuda. W czasie Reformacji w 1573 roku kaplica uległa zniszczeniu, a źródełko wypełniło się jej gruzami. W 1713 roku podczas księgosuszu (pomoru bydła) woda w źródle trysnęła z wielką siłą spod gruzów. Historia głosi, że zwierzęta, które napiły się tej wody, przeżyły zarazę.
Chcielibyśmy się przedstawić


Jeroen de Wit

Rektor

Anton Overmars

Prezbiter

Gerard Wijers

Prezbiter

Harald Dijkstra

Hospitality Manager

Erna Kanon

Sekretariaat

Nancy Buisman

Sekretariaat

Gert Verresen

Administracja

Siostry

SSVM

Andrea

Kucharz i gospodarz

Monica Farese

Kucharz i gospodyni

Wilma

Sprzątaczka

Arnold

Obsługa techniczna


KSIĘŻA


W Sanktuarium Onze Lieve Vrouw ter Nood służy kilku księży, którzy wykonują różnorodne zadania i pełnią różne funkcje. Księża odprawiają Mszę Świętą, są dostępni do codziennej spowiedzi i prowadzą katechezę, a także oprowadzają turystów po sanktuarium i pensjonacie (dawny klasztor Julianny) oraz wykonują inne czynności w sanktuarium. Rektor, J. de Wit, ponosi ostateczną odpowiedzialność za sanktuarium, jak również za seminarium. W Bedevaartkapel (Kaplica Pielgrzymkowa) można codziennie przystąpić do spowiedzi w godzinach 14:00 – 15:30. W tych godzinach zawsze dostępny jest ksiądz, aby udzielić sakramentu lub po prostu porozmawiać. Przez większość czasu będzie to jeden z wyżej wspomnianych księży, czasami w tym miejscu pojawi się inny.


SIOSTRY


gezinsdagen-olvternood-heiloo-blauwe-zusters-familie

Siostry, które mieszkają i pracują w Sanktuarium Onze Lieve Vrouw ter Nood, to siostry Służebnice Pana i Dziewicy z Matará. To zgromadzenie misyjne, założone w 1988 roku w Argentynie, działa w Niderlandach od 2004 roku, a od 2006 roku również w Heiloo. W sanktuarium siostry działają w kilku obszarach: prowadzą katechezy dla dorosłych, dzieci i młodzieży, przyjmują grupy z parafii i szkół, organizują (lub pomagają w organizacji) rekolekcji i dni dla rodzin, dbają o zakrystie obu kaplic i oczywiście się modlą. Siostry poświęciły swoje życie Bogu poprzez złożenie ślubów ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. Są również oddane Maryi. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej ssvmne.org.


WOLONTARIUSZE


Wolontariusze stanowią siłę napędową Sanktuarium i pomagają tam na wiele równych sposobów: sprzątając, wykonując prace konserwatorskie, pracując w ogrodzie, sklepie z pamiątkami i kawiarence Oesdom, nalewając kawę, otwierając i zamykając nasze budynki i bramy itp. Nasi wolontariusze są bardzo zaangażowani, a ich praca znajduje najwyższe uznanie. Chciałbyś pracować jako wolontariusz w Sanktuarium? Prosimy skontaktować się z ojcem Jeroen de Wit.


KRĄG PRZYJACIÓŁ


Krąg przyjaciół, zwany też pod nazwą „Przyjaciele Kaplicy”, składa się z osób, które wspierają Sanktuarium Onze Lieve Vrouw ter Nood, a które chciałyby również pomóc nam finansowo. Trzy razy w roku Przyjaciele Kaplicy otrzymują aktualne wiadomości i informacje na temat dobrostanu sanktuarium, a i w każdą pierwszą środę miesiąca odprawiana jest Msza Święta za żyjących i zmarłych członków kręgu. Ofiary wnoszone przez Przyjaciół Kaplicy są wykorzystywane na prace konserwatorskie i remontowe.

Czy chciałbyś zostać Przyjacielem Kaplicy? Prosimy skontaktować się z naszym biurem pod numerem +31 (0)72-5051288 lub wysłać wiadomość e-mail na adres info@olvternood.nl. Możesz również zarejestrować się, przelewając datek na numer konta IBAN NL25INGB0000672168. W tytule płatności należy wpisać wzmiankę o Przyjacielu Kaplicy.

Sanktuarium nie otrzymuje żadnych dotacji na swoją działalność ani na utrzymanie kaplic i parku. Wpływy z kolekt oraz inne przychody nie wystarczają na pokrycie kosztów utrzymania, remontu i ulepszeń. W związku z tym Sanktuarium jest zależne od darowizn, darów i zapisów spadkowych. Sanktuarium jest instytucją o charakterze religijnym. Darowizny na rzecz instytucji religijnych zapewniają ulgi podatkowe. Również w przypadku darowizn i zapisów spadkowych obowiązuje zwolnienie z podatku od darowizn oraz podatku od spadków. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o skontaktowanie się z sekretariatem.


SEMINARIUM


rector-jeroen-de-wit-priester-olvternood-rechts

SEMINARIUM PW. Św. WILLIBRORDA

Seminarium pw. Św. Wilibrorda należy do diecezji Haarlem-Amsterdam. Seminarium to ma szczególny cel, jeśli chodzi o formację kapłanów. Oferuje formację tym mężczyznom, którzy chcą zostać wyświęceni na (przejściowo) diakonów i kapłanów. Seminarium mieści się w klasztorze Julianny w Sanktuarium. Duchowni diecezji Haarlem-Amsterdam oraz Redemptoris Mater studiują tam obok siebie, aby zostać księżmi w naszej diecezji. Jeśli pragniesz uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z ojcem Jeroen de Wit.


ZARZĄD


Sanktuarium Onze Lieve Vrouw ter Nood to niezależny podmiot prawny w Kościele katolickim i jako taki został założony przez Biskupa diecezji Haarlem-Amsterdam. Cele Sanktuarium to: rozpowszechnianie kultu maryjnego, pogłębienie wiary katolickiej oraz uczynienie jej bardziej dostępną, a także zarządzanie i utrzymanie Sanktuarium. Biskup diecezji Haarlem-Amsterdam mianuje członków zarządu.

Przewodniczący: Mgr dr J.W.M. Hendriks (na zdjęciu)
Sekretarz: Pan B.P.F. Löwenthal
Skarbnik: Pan O. Baneke
Członek Zarządu: Rektor dr J.C.J. de Wit
Członek Zarządu: Pan H. Mastenbroek
Członek Zarządu: Pan E.C. Groot, Meng
Ekonom diecezji: pan Th. van der Steen MBA
Mgr J.G.M. van Burgsteden sss (emerytowany biskup pomocniczy)
Siostra Esperanza (Matka Przełożona)

Foto: Jan PeetersSanktuarium Onze Lieve Vrouw ter Nood w Heiloo jest największym celem pielgrzymek maryjnych w Niderlandach. Historia Sanktuarium sięga końca XIV wieku. W tamtym czasie rolnik znalazł na swojej ziemi figurę Maryi. Zabrał go do domu, lecz figura w cudowny sposób powróciła w miejsce swojego odnalezienia. Mniej więcej w tym samym czasie statek pływający po morzu u wybrzeży Heiloo wpadł w tarapaty. Kapitan, będąc w potrzebie, modlił się do Boga. Ponad ryczącym morzem i szalejącymi wiatrami usłyszał wyraźny kobiecy głos, który powiedział: „Jeśli oddasz mi cześć, wiatry się zmienią”. Kapitan rozpoznał głos Matki Boskiej i obiecał poświęcić się jej czci. Kiedy już statek bezpiecznie dotarł do portu, połączono te dwie historie i w ten właśnie sposób zapoczątkowano Kaplicę Miłosierdzia.

Na dziedzińcu Kaplicy Miłosierdzia znajduje się Źródełko Maryjne z leczniczą wodą, dzięki której dokonały się cuda. W czasie Reformacji w 1573 roku kaplica uległa zniszczeniu, a źródełko wypełniło się jej gruzami. W 1713 roku podczas księgosuszu (pomoru bydła) woda w źródle trysnęła z wielką siłą spod gruzów. Historia głosi, że zwierzęta, które napiły się tej wody, przeżyły zarazę.