Opening Themajaar Fatima 100 jaar.

olv-ter-nood-processie

Een kleine impressie van de feestelijk opening van het themajaar Fatima die werd gehouden zaterdag 13 mei jl.

olv-ter-nood-fatima-100-jaar

share