OLV ter Nood Verdubbelingscampagne 2020

olv-ter-nood-heiloo-donaties-verdubbelingscampagne-overmars-de-wit-esperanza-wijers

Alle giften aan het Heiligdom worden deze Mariamaand oktober verdubbeld! Deadline 31 oktober 2020

Het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo organiseert deze maand een speciale fondswervingscampagne. Een kleine groep van weldoeners heeft een totaalbedrag van € 10.000 beschikbaar gesteld om elke gift die deze oktobermaand wordt gedaan te verdubbelen. Elke gift wordt dus euro voor euro verdubbeld tot een totaal-maximum van € 10.000! Dit geldt voor alle giften die het Heiligdom in oktober ontvangt, via collectes, collectezuilen, de Givt-app, acceptgiro, onze website en via internetbankieren.

Waar zijn de giften deze maand voor bestemd?

Het Heiligdom wordt door vele handen gedragen. Daar zijn we heel dankbaar voor. Maar in het bijzonder willen we deze maand het dienstwerk van de priesters en religieuzen noemen en onder de aandacht brengen: Rector Jeroen de Wit, pastor Anton Overmars, pater Wijers en de zusters van de religieuze familie van het mensgeworden Woord in Heiloo. Zij zorgen ervoor dat de pelgrims aan de liturgie kunnen deelnemen, een luisterend oor vinden, catechese krijgen en het sacrament van de biecht kunnen ontvangen. Het Heiligdom zorgt er mede voor dat in het levensonderhoud van de priesters en religieuzen kan worden voorzien. Zonder de financiële steun van mensen die het Heiligdom een warm hart toedragen is dit echter niet mogelijk. Het zijn de giften van de mensen die Onze Lieve Vrouw ter Nood een warm hart toedragen die hier voor zorgen! We nodigen iedereen uit om een gift aan Onze Lieve Vrouw ter Nood te overwegen. Helpt u ook mee? Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

Doneren

Doneren is mogelijk via de donatiepagina op onze website, via ons rekeningnummer voor giften NL25 INGB 00 00 672 168 of via de collectezuilen op het Heiligdom.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van de verdubbelingscampagne, de heer Pieter Klaver. Hij is per e-mail bereikbaar via pklaver@olvternood.nl en via telnr. 072-505 1073.

Update 14 oktober

In de afgelopen weken hebben we een verpletterende respons gehad op onze oproep om het dienstwerk van de priesters en religieuzen op het Heiligdom te ondersteunen. Er is inmiddels meer dan € 10.000 gedoneerd waardoor het bedrag van € 10.000 in het verdubbelingsfonds volledig is benut. Dit betekent dat we dank zij uw steun op dit moment (14 oktober) al meer dan € 20.000 hebben ontvangen! Hartelijk dank voor uw vrijgevigheid. Het dienstwerk van de priesters en religieuzen is van eminent belang voor de vitaliteit van het Heiligdom. Onze campagne gaat dan ook gewoon door. Uw bijdrage maakt het verschil!

Het bestuur van Onze Lieve Vrouw ter Nood