Nieuwe Programmamanager voor Onze Lieve Vrouw Ter Nood en de Sint-Bavo Kathedraal

rector-de-wit-nanine-van-smoorenburg-plebaan-bart-putter

Nanine van Smoorenburg nieuwe programmamanager

Bij het Heiligdom Onze Lieve Vrouw Ter Nood en in de Sint-Bavo Kathedraal is een nieuwe medewerker in de rol van Programmamanager gestart. Haar naam is Nanine van Smoorenburg en zij heeft een achtergrond in het museale werkveld. Zij werkte o.a. bij Museum De Zwarte Tulp in Lisse en bij het Bijbels Museum in Amsterdam als tentoonstellingsmaker.

Nieuw activiteitenprogramma

De komende jaren zal er gewerkt gaan worden aan de ontwikkeling en uitvoering van een inspirerend activiteitenprogramma voor de zowel de Kathedraal als voor het Heiligdom. Nanine van Smoorenburg is aangesteld om in samenwerking met de pastores, zuster, medewerkers en vrijwilligers vorm te gaan geven aan een aansprekende programmering voor de beide locaties van het Bisdom Haarlem-Amsterdam.

De keuzes van de programmathema’s zullen voortvloeien uit o.a. actuele maatschappelijke onderwerpen en zullen op eigentijdse wijze gepresenteerd gaan worden in de St. Bavo Kathedraal en Onze Lieve Vrouw Ter Nood. De thema’s zullen vertaald worden naar bijvoorbeeld (kunst)tentoonstellingen en publieksprogramma’s bestaande uit lezingen, filmvertoningen en concerten. Het doel is om in combinatie van laagdrempelige en verdiepende activiteiten nieuwe ontmoetingen te stimuleren en door het delen van christelijke verhalen meer betekenis te gegeven aan de herkenbare thema’s.

Met het uitdragen van een interessante boodschap wil het Bisdom Haarlem-Amsterdam zowel meer bezoekers werven als de waarde van de christelijke traditie op een uitnodigende manier presenteren aan een brede groep bezoekers.

Contact programmamager

Nanine van Smoorenburg is te bereiken op de volgend e-mailadressen:
nvansmoorenburg@bisdomhaarlem-amsterdam.nl of
nanine@olvternood.nl