Nieuwe Kerststal

Nieuwe Kerststal

Na lang wachten werd dinsdag 9 december de nieuwe Kerstgroep bezorgd bij O.L.V. ter Nood. De beelden, ± 75 cm. hoog, zijn gemaakt in de Oekraïne. In de dagen daarna is hard gewerkt om de Kerstgrot op te bouwen. De grot is opgebouwd in het winkeltje van de Bedevaartplaats,  ‘Het Oesdom’. Afgelopen zondag werd de grot en de beeldengroep, na de Mis van 10.30 uur, door rector Beemster met wijwater en wierook ingezegend, met de woorden:

“Zegen Heer de stal, opdat allen die er naar op zullen zien mogen beseffen hoe groot uw Liefde voor ons is. Uw Liefde, Mensgeworden in Jezus, Uw, Zoon onze Heer en God. We vragen dat op voorspaak van Maria: Weest gegroet Maria… “

Waarom een grot vraagt u zich wellicht af? Hiertoe heeft rector Beemster zich laten inspireren door de woorden van de Heilige Justinus, een Kerkvader uit de Katholieke Traditie, die leefde omstreeks het jaar 250. Hij schrijft in een van zijn boeken: “Wanneer iemand zich wil  overtuigen, dat Jezus te Bethlehem geboren is, dat dient hij te weten, dat men te Bethlehem, in overeenstemming met het Evangelieverhaal, de grot toont waar Hij het levenslicht zag”.

Wilt u de grot/groep bezichtigen, dan bent u van harte welkom. Tot en met tweede Kerstdag is het Oesdom, geopend tussen 10.30 en 16.30 uur.

003 011 020

021 022 023

share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.