Mogelijkheid tot biecht

biechthoren op het heiligdom

Ondanks de maatregelen rond het corona virus blijft het op het heiligdom OLV ter Nood gewoon mogelijk om dagelijks te biechten tussen 14.00 – 15.30u in (of buiten) de Bedevaartkapel. “Komt allen tot Mij die uitgeput zijn en onder lasten gebukt en ik zal U rust en verlichting schenken” (Mt 11,28). “Laat u verzoenen met God” (2 Kor 5,20).