Lezing van professor Eduardo Echeverria: Op het Kruispunt: de Kerk en de erfenis van Vaticaan II

eduardo-echeverria-olv-ter-nood-heiloo

Woensdag 27 november 2019, 14:00

Professor Eduardo Echeverria is docent aan het Sacred Heart Major Seminary van het Bisdom Detroit (VS).

We hebben juist de vijftigste verjaardag van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) achter ons. De toenmalige paus Benedictus stelde twee fundamentele manieren vast om de documenten van Vaticanum II te interpreteren: een verschil dat aan de wortel ligt van het conflict over de interpretatie van Vaticanum II en de implicaties ervan voor de nieuwe evangelisatie. Worden de documenten van het Concilie terecht opgevat als een niet-voortzetten van en breuk met de levende Traditie van de Kerk?

Ironisch genoeg zijn neo-modernisten en neo-traditionalisten het samen eens hoe de documenten te lezen: de eersten zijn de ‘aanprijzers’, de tweeden de ‘verguizers’ van Vaticanum II. Of zouden integendeel deze documenten opgevat moeten worden als in lijn met de waarheden die de Kerk al lang voorhoudt, ook al erkennen we dat het Concilie verwikkeld was in een creatief hervinden van de gezaghebbende geloofsbronnen, een nieuw ressourcement – van Schrift en Traditie – zodat het katholicisme getrouw de toekomst zou kunnen ingaan, zichzelf vernieuwd hebbend en verrijkt met een nu verder ontwikkeld begrip van deze waarheden, een rijk aggiornamento, zodat het de wereld zou kunnen evangeliseren zoals die vandaag is?

Woensdag 27 november 2019
tijd: 14:00 – 16:00
Gastenhuis OLV ter Nood
(parkeren kapellaan 144)

De lezing zal in het Engels zijn, met simultaan vertaling in het Nederlands.
Download de Flyer Eduardo Echeverria Lezing OLV ter Nood Heiloo en het boek ‘Pope Francis, The legacy of Vatican II’ van professor Eduardo Echeverria