Feest van Maria Tenhemelopneming 2020: Komt u mij eren?

maria-tenhemelopneming-als-ge-mij-gaat-eren-zal-de-wind-gaan-keren-olvternood

Feest Maria Tenhemelopneming zaterdag 15 augustus 2020

‘Als ge mij gaat eren, zal de wind gaan keren’

Iedereen is van harte uitgenodigd voor het feest van Maria Tenhemelopneming op zaterdag 15 augustus. Lange tijd kon OLV ter Nood geen gelovigen ontvangen voor de vieringen, maar gelukkig laten de positieve ontwikkelingen rond het virus het toe dat de regels steeds verder versoepeld kunnen worden. Het feest van Maria Tenhemelopneming staat daarom in het bijzonder in het teken van dankbaarheid dat het gezamenlijk vieren van de H. mis weer mogelijk is.

Drie Eucharistievieringen
Om zo veel mogelijk pelgrims te kunnen verwelkomen worden drie Heilige Missen gehouden, om 10.30 uur, om 12.00 uur en om 13.30 uur. In overeenstemming met de richtlijnen van de Nederlandse bisschoppen kan men zich voor één van deze vieringen opgeven via deze link of telefonisch via telnr. 072-505 1288. Het aantal plaatsen is wel beperkt vanwege het geldende coronabeleid.

Programma zaterdag 15 augustus

10:30 uur H. mis in de Bedevaartkapel

11:30 uur Rozenkrans in het park

12:00 uur H. mis, hoofdcelebrant Mgr. dr. J.W.M. Hendriks in het park

13:30 uur H. mis Bedevaartkapel

14:45 – 15:45 uur Eucharistische aanbidding met Lof

Ruime biechtgelegenheid gedurende deze dag

Gratis busvervoer

11:10 uur treinstation Castricum naar Heiligdom

16:00 uur Heiligdom naar treinstation Castricum

Eigen vervoer: Er is gratis ruime parkeergelegenheid

Geef je op voor een van de vieringen
Voor meer info neem contact met het secretariaat
Telefoon: 072-5051288
E-mail: info@olvternood.nl


Recommended Posts