Kerstmis 2020 op het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood

statie-11-de-herdertjes-olv-ter-nood-heiloo

Het wordt een hele andere Kerst dit jaar, dat zal u niets verbazen. Net zoals we ook al een heel ander Pasen hadden. Maar gelukkig kunnen we nu, als we met Pasen vergelijken, op Eerste en Tweede Kerstdag wel de H. Mis met een aantal mensen vieren, 30 maximaal. Op Kerstavond niet, zo hebben de bisschoppen besloten, om geen hele moeilijke situaties te laten ontstaan.

Binnen deze regels hebben wij als Heiligdom geprobeerd een programma op te stellen om u toch zoveel als mogelijk te kunnen ondersteunen in het vieren van Kerstmis, het prachtige Hoogfeest van de geboorte van onze Verlosser, onze Redder.

Kerstavond 24 december 2020

Op Kerstavond doen we dit met twee livestream vieringen te volgen op de YouTubekanaal OLV ter Nood.

Eén om 19:30 uur, vooral op kinderen en jonge gezinnen gericht. Dit zal een Woordviering zijn, geen Eucharistie, maar wel met mooie gezangen van enkele kinderen. Ook zullen we in deze viering aansluiten op het Kerstproject van het heiligdom dit jaar: het pad van Nazareth naar Bethlehem, wat van 16 december tot 6 januari openstaat op ons heiligdom. Zie hiervoor van Nazareth tot Betlehem, met Maria en Jozef op weg…

En om 21:00 uur zal de Nachtwake zijn, ook weer via de livestream. Het koor Ubi Caritas zal deze zoals gebruikelijk ondersteunen (in afgeslankte vorm dan).

1e Kerstdag 2020

Op Eerste Kerstdag willen we proberen zoveel als mogelijk u de kans te geven om de H. Eucharistie fysiek bij te wonen. Hiertoe vieren we, als God het wil, in alle drie de kapellen, de Bedevaart-, Genade- en de Kloosterkapel, zowel om 9.00 als om 12.00 uur de H. Mis. We zullen ook proberen dat al deze vieringen door zang ondersteund worden. Het is noodzakelijk u voor deze vieringen in te schrijven (dat geldt ook voor 2e Kerstdag).

2e Kerstdag

Mocht het u op Eerste Kerstdag niet lukken om naar de H. Mis te gaan, dan zijn er Tweede Kerstdag nog mogelijkheden. Zoals we het nu gepland hebben om 9.00 uur in de Genadekapel en om 10.30 uur in de Bedevaartkapel. Maar indien nodig kunnen we nog meer H. Missen inplannen. Bij de H. Mis van 10.30u zal onze bisschop, Mgr. Hendriks de hoofdcelebrant zijn, Ubi Caritas zal deze ook weer ondersteunen.

Wij willen u vragen om u slechts voor één viering met Kerstmis in te schrijven (dus 1ste of 2de Kerstdag), om zo zoveel als mogelijk iedereen een kans te geven om de H. Mis bij te wonen op dit Hoogfeest. Dank u wel.

De vieringen van Eerste (9.00u en 12.00u) en Tweede Kerstdag (10.30u) in de Bedevaartkapel zullen ook te volgen zijn via de livestream op YouTubekanaal OLV ter Nood.

Tot slot wijs ik u nogmaals op het mooie Kerstproject van Nazareth tot Betlehem, met Maria en Jozef op weg…, en ik wens u alvast een heel Zalig Kerstmis! Het zal heel anders zijn dit jaar, maar wie weet, hoe bijzonder.

Rector Jeroen de Wit


Recommended Posts