Hoogfeest van het Heilig Sacrament

olv-ter-nood-heiloo-mirakel-van-amsterdam-processie-sacramentsdag-heilig-sacrament

Aanstaande zondag 14 juni vieren wij het Hoogfeest van het Heilig Sacrament. Dit zal ook de eerste dag zijn dat de H. Communie weer kan worden uitgereikt.

Er zijn die dag drie Heilige Missen:

  • 9.00 uur Genadekapel (20 pers.)
  • 10.30 uur Bedevaartkapel (30 pers.)
  • 10.30 uur Buitenaltaar (ca. 50 pers) (bij minder weer in de Kloosterkapel, max. 30 pers.)

Om een van de Heilige Missen bij te kunnen wonen moet je je aanmelden via deze link. Vanwege corona is aanmelden verplicht. Mochten er geen plaatsen beschikbaar zijn, word je op een wachtlijst geplaatst.

Na de H. Missen van 10.30 uur, dus ca. om 11.30 uur, zal er een processie zijn met het Allerheiligst Sacrament over het Heiligdom. Eenieder is hiertoe uitgenodigd, mits de vereiste afstand wordt bewaard. Wij zien je graag bij ons in Heiloo om het Hoogfeest van het Heilig Sacrament te vieren.