Goede Week op het Heiligdom 2020

Goede Week 2020 programma

Corona en de viering van de Goede Week op het heiligdom OLV ter Nood

De belangrijkste week van ons kerkelijk jaar staat voor de deur: de Goede Week.

Helaas echter door de ernstige corona-epidemie die er heerst zijn er veel dingen nu niet mogelijk. Op het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood willen we toch kijken hoe we u kunnen helpen om deze voor christenen zo belangrijke week, de viering en gedachtenis van de dood en de verrijzenis van de Heer, toch zo goed als mogelijk te kunnen beleven.

Hiertoe hebben we het volgende programma opgezet:

5 april Palmzondag:

10:30 Palmzondag viering vanuit de Kloosterkapel, met inzegening van de palmtakjes, live te volgen via ons Youtube kanaal: https://www.youtube.com/user/olvternood

Na deze H. Mis zullen de takjes achter in de Bedevaartkapel worden gezet zodat mensen deze mee naar huis kunnen nemen om thuis bij het Kruis te steken.

Woensdag 8 april

19:30 Chrisma-mis van het bisdom Haarlem-Amsterdam is live te volgen vanuit de St. Bavo kathedraal via: http://www.youtube.com/channel/UCB5NdyDLarsCua1TuAquyAg/live

Witte Donderdag 9 april

19:00 Viering van de instelling van de H. Eucharistie en het Priesterschap in de Kloosterkapel, live te volgen via https://www.youtube.com/user/olvternood

De Bedevaartkapel zal deze avond verlengd open blijven voor stil gebed bij het Tabernakel tot ca. 23.00u (afhankelijk van aanwezigen). Hierbij zal rekening moeten worden gehouden met de afstand van 1,5m tussen personen.

Vanaf Witte Donderdag kunt u in de Bedevaartkapel gezegende kaarsjes vinden (à 50 eurocent), die u thuis kunt gebruiken tijdens de viering van de Paaswake.

Goede Vrijdag 10 april

15:00 Kruisweg met de bisschop vanuit de kathedraal (voor definitieve tijdstip en link zie de website van ons bisdom: https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/)

Voor het individueel bidden van de (binnen- of buiten)kruisweg zullen er in de Bedevaartkapel boekjes klaarliggen die u kunt gebruiken. Vanaf 15:00u zal er in de Bedevaartkapel gelegenheid zijn voor kruisverering (op afstand)

19:00 Goede Vrijdag liturgie vanuit de Kloosterkapel live te volgen via: https://www.youtube.com/user/olvternood

Stille Zaterdag 11 april

Gehele dag gelegenheid voor stil gebed bij een speciaal gemaakt “Maria-altaar” in de Bedevaartkapel, deze blijft vandaag ook verlengd open (tot ca. 21u) om hier te waken.

21:00 Paaswake vanuit de Kloosterkapel live te volgen via: https://www.youtube.com/user/olvternood

Vanaf Witte Donderdag kunt u in de Bedevaartkapel gezegende kaarsjes vinden (à 50 eurocent), die u thuis kunt gebruiken tijdens de viering van de Paaswake.

Eerste Paasdag zondag 12 april

10:30 Viering van het Hoogfeest van Pasen vanuit de Kloosterkapel live te volgen via: https://www.youtube.com/user/olvternood

Tweede Paasdag maandag 13 april

10:30 Viering van de maandag in het Octaaf van Pasen vanuit de Kloosterkapel live te volgen via: https://www.youtube.com/user/olvternood

Wij betreuren het zeer dat u helaas niet in de gelegenheid zal zijn om fysiek ter Communie te gaan. Om wel de vruchten van een Geestelijke Communie te kunnen beleven, geven we hier een gebed aan wat u kunt bidden op het moment dat de priester ter Communie gaat:

“Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn binnenste te ontvangen; maar omdat ik dit thans niet werkelijk kan doen, smeek ik U tenminste op geestelijke wijze in mijn hart te komen. Ik verlang naar U. Zie, ik omhels U alsof Gij reeds gekomen waart en ik verenig mij geheel en al met U. Laat niet toe, dat ik ooit van U gescheiden wordt.”

Of een ander gebed van deze strekking.

Openingstijden Heiligdom OLV ter Nood Heiloo

Verder is het heiligdom dagelijks geopend van 8.30 – 19.30u voor een wandeling in het park of wat gebed in de kapellen. In de Bedevaartkapel is er dagelijks gelegenheid voor het Sacrament van Boete en Verzoening van 14-15.30u en Eucharistische aanbidding van 15-16u.

Het Oesdom is ook regelmatig open zodat mensen (max. 3 tegelijk) hier even iets kunnen nemen en binnen of buiten kunnen nuttigen.

Bereikbaarheid voor vragen en voor pastorale hulp

Mocht u behoefte hebben aan een pastoraal gesprek neemt u dan contact op met één van de priesters van het heiligdom:

Pastor Anton Overmars tel: 06-28963045
Pater Gerard Wijers tel: 06-22288037
Rector Jeroen de Wit tel:  06-40125490

Wilt u graag een zuster spreken of heeft u meer algemene vragen of noden, bel dan met ons secretariaat: 072-5051288 (dagelijks van 9.00-15.00).

Ondanks alles hopen en wensen wij dat u Pasen ook dit jaar zo toch op een diepe wijze kunt beleven. Het is het Feest van de Opstanding van de Heer en de overwinning van de Heer op de dood. In ons geloof in Hem ligt onze overwinning en de weg naar Eeuwig leven. De ongemakken en ook ziekte, kunnen wij opdragen om vruchtbaar te zijn voor de wereld.

Wij wensen u een goede gezondheid en alvast een Zalig Pasen! Laten we in deze dagen ook veel bidden voor mensen die onder het coronavirus te lijden hebben en voor degenen die in de zorg en andere belangrijke beroepen ondersteunen. Voor het speciale gebed tot Maria Onze Lieve Vrouw ter Nood, ga naar: https://olvternood.nl/coronavirus/

Vriendelijke groet,

Rector Jeroen de Wit