Feest van Maria Onze Lieve Vrouw ter Nood 2019

retraite-maria-heiligdom-katholiek-heiloo-bisdom-haarlem

Onze Lieve Vrouw ter Nood in de meimaand

Reeds sinds een aantal jaren wordt het feest Maria Onze Lieve Vrouw ter Nood op ons heiligdom gevierd samen met de afsluiting van de Meimaand. Op zondagavond is er dan een plechtige heilige Mis, waarin meestal wel een bisschop precedeert, en aansluitend een mooie processie buiten door het park. Liturgisch gezien, dan bedoel ik dus volgens de kalender van de Kerk, valt het feest eigenlijk op de laatste zaterdag van mei. Vroeger kwamen er dan ook veel bedevaartgangers op deze zaterdag naar ons heiligdom.

We hebben de intentie om deze liturgische dag van het feest, en de gewoonte om bij deze gelegenheid naar ons heiligdom te pelgrimeren, weer wat in ere te herstellen. Voor dit jaar hebben we een programma gemaakt voor het hele weekend, van vrijdag 24 mei tot en met zondagavond 26 mei.

Vrijdag 24 mei

De vrijdagavond en nacht (met aanbidding) is dan vooral gericht op de jongeren.

Zaterdag 25 mei

Op zaterdag zal Mgr. Punt om 12:00 uur de H. Mis doen, waarbij we alle mensen van ons bisdom (en ook daarbuiten) willen uitnodigen om naar ons heiligdom te pelgrimeren: per voet, fiets, auto, bus of trein. Zodat dit een echte Pelgrimsmis kan zijn.

’s Middags zal om circa 14:00 uur Mgr. Burgsteden het recent uitgekomen boek over zijn leven toelichten en voor wie dat wensen signeren. Dit zal in het Oesdom plaatsvinden. Tevens is er gelegenheid tot een rondleiding en om circa 15:30 uur zal er het Lof zijn. ’s Avonds wordt nog gekeken of er Praise en Worship (lofprijzing) zal kunnen zijn voor de jongeren.

Zondag 26 mei

De zondag valt samen met een Familiedag en willen we daarom ook dit karakter geven. ’s Middag weer rondleidingen en een Runxputtelezing. De H. Mis, met Mgr. van Burgsteden als hoofdcelebrant, zal om 16:00 uur zijn (zoals gebruikelijk op familiedagen), aansluitend een Potluckdinner (iedereen wordt gevraagd zelf wat eten mee te nemen vanuit zijn/ haar eigen cultuur) en om 19:00 uur de gebruikelijke grote Mariaprocessie door ons park. Wij hopen zo voor iedereen wat aan te bieden en het Feest van Maria Onze Lieve Vrouw ter Nood weer meer op de kaart te zetten. U komt toch ook?

Rector Jeroen de Wit