Fatima 1917-2017

maria-van-fatima-beeld-onze-lieve-vrouw-ter-nood

Zoals de meesten van u inmiddels wel weten is het dit jaar 2017 precies 100 jaar geleden dat de H. Maagd Maria in Fatima (Portugal) verschenen is aan de drie herderskinderen Lucia dos Santos, Francisco Marto en Jacinta Marto. In ons heiligdom van O.L. Vrouw ter Nood hebben wij op bescheiden wijze aandacht geschonken aan dit bijzonder jubileum. In haar boodschappen riep de H. Maagd in Fatima op tot bekering, gebed (vooral de rozenkrans) en offers tot eerherstel voor de zonden, waarmee de mensen God voortdurend beledigen, en die uiteindelijk grote rampen, oorlogen en revoluties tot gevolg hebben. 1917 Was tijdens de Eerste Wereldoorlog, en het was tevens het jaar van de Russische Revolutie, met alle maatschappelijke ellende die deze gebeurtenissen met zich meebrachten. Vanuit de hemel wijst Maria in alle eenvoud en bescheidenheid, maar ook in alle duidelijkheid, ons mensen de weg om nu en in de toekomst dergelijke rampen te voorkomen. Onnodig te zeggen dat de oproepen tot bekering, gebed en offers na 100 jaar nog altijd zeer actueel zijn. Ook in onze tijd en in onze wereld lijden veel mensen aan allerlei vormen van ellende als gevolg van de zonden, waarmee God soms ernstig en veelvuldig wordt beledigd. Het antwoord blijft altijd hetzelfde: bekering, gebed en offers. De waarde van het dagelijks rozenkransgebed kan in deze aangelegenheden niet worden onderschat. Er komt een genade uit voort die heilzaam is voor individuele personen, gezinnen, andere gemeenschappen, en ten slotte voor heel de wereld.

Van 11 t/m 16 september 2017 had ik de gelegenheid om met de bisdombedevaart naar Fatima en Lissabon te gaan. Fatima is werkelijk een prachtig en inspirerend genadeoord. Alles is nog herkenbaar aanwezig: de huizen waar de kinderen woonden, de vallei waar zij hun schapen hoedden en de plaats waar Maria tussen 13 mei 1917 en 13 oktober 1917 zesmaal verschenen is aan de kinderen, met dien verstande dat de vroegere vallei nu een van de grootste pleinen ter wereld is geworden. Honderdduizenden mensen kunnen er samen komen voor de lichtprocessie en voor andere vieringen. Aan de ene kant van het plein staat de oudere Rozenkransbasiliek (1928) met twee zuilengangen ernaast (zie foto); aan de andere kant van het plein staat een nieuwe, zeer grote basiliek van de H. Drie-eenheid (2007, niet op de foto). De vooravond van de dertiende van de maand is het er altijd zeer druk. Het is alleen jammer dat zulke genadeoorden, die van zo’n groot belang zijn voor de verlossing en het heil van de wereld, gemakkelijk tot toeristische trekpleisters worden, met een levendige handel in allerlei devotionalia. Daar is op zich niets mis mee, maar het gevaar bestaat dat de wezenlijke oproep tot bekering, gebed en offers, waar het toch uiteindelijk om gaat, erdoor wordt verdoezeld. Maar goed: Wij mensen kunnen uiteindelijk niet waarnemen wat ten diepste in elk mensenhart omgaat.

Al met al een zeer verrijkend bezoek aan een groot genadeoord in onze wereld.

Pater Gerard Wijers s.s.s.