Enquête vormingsactiviteit kinderen en tieners

breakout-kamp-jong-bisdom-haarlem-2018-olvternood

Binnen ons bisdom is de wens ontstaan om in het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood een vormings­acti­vi­teit op te zetten, ter onder­steuning van de vorming van kinderen en tieners. In ver­schil­lende landen bestaat zoiets onder de naam ‘oratorium’. Het heiligdom in Heiloo kijkt of hier belang­stel­ling voor is.

Het gaat om een naschoolse ac­ti­vi­teit met zaken als catechese, sport en spel en huiswerkbegeleiding. In een enquête wordt de interesse gepeild (zie onder).

Inventariseren

Voor welke leeftijd, wanneer en hoe vaak? Dat zijn onder andere de vragen die wij onszelf stellen. Vandaar deze korte enquête. Zouden jullie hieraan mee willen doen? Uw mening zou ons erg helpen.

Het is de bedoeling dat er één enquête per gezin wordt ingevuld, zodat we een evenwichtig beeld krijgen van de behoefte en wensen van de doel­groep.

Online enquête

Er is een enquête opgezet die u online kunt invullen. Het kost u hooguit tien minuten en helpt ons om een zo passend mogelijk aanbod te ontiwkkelen.