Bisschoppen: rozenkrans- estafette voor de vrede

rozenkrans-bidden-vrede-bisschop

De Nederlandse bisschoppen hebben een ‘oproep aan alle katholieken in Nederland’ gericht om in 2018 maandelijks de rozenkrans te bidden voor de vrede. Zij starten daartoe tevens een sms-service.

Utrecht: Elke maand, telkens op een bijzonder liturgisch feest, zal in één van de bisdommen een publiekelijk rozenkransgebed worden gehouden. Gelovigen kunnen ofwel daaraan deelnemen, ofwel alleen thuis of in groepsverband meebidden.

Volgens de bisschoppen is ‘de oproep van Maria in Fatima om in het bijzonder de rozenkrans te bidden tot intentie van de vrede’ nog steeds ‘van zeer actuele betekenis’. De honderdste verjaardag van het eind van deze Portugese Mariaverschijningen werd op 13 oktober 2017 gevierd.

Het rozenkransgebed is een mariaal gebed dat christenen ‘helpt de aanwezigheid van Christus in ons leven te kunnen herkennen’

Via de internetsite rkkerk.nl van de rooms-katholieke bisschoppenconferentie kunnen gelovigen zich aanmelden om via een sms herinnerd te worden aan het vredesgebed en zich zo aan te sluiten.

Op 1 januari 2018 zal het in ons bisdom plaatsvinden op het heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood, aansluitend aan de H. Mis van 10:30 uur (dus circa om 11:30 uur) in de Bedevaartkapel.

Op 2 februari 2018 is het ook op ons heiligdom, dan om 11:30 uur, voor de Mis van 12 uur in de Genadekapel.

De volgende keer dat het daarna weer op ons heiligdom is op donderdag 1 november 2018, wanneer het ook weer in alle bisdommen is. Bij ons is het dan om 18:30 uur, voor de H. Mis van 19 uur in de Genadekapel.