Bezinningsdagen & Retraites

Retraites Onze Lieve Vrouw ter Nood Heiloo 2018 - 2019

Retraite voor priesters, diakens en religieuzen pater Nikolaas Sintobin SJ
Maandag 15 oktober 10 uur – vrijdag 19 oktober 16 uur 2018
Deze retraite zal worden gegeven door de internet pastor van de Jezuïeten Nikolaas Sintobin
Deze retraite is op de eerste plaats gericht op allen die in het pastoraat werkzaam zijn, maar inschrijving staat voor iedereen open. De retraite is geheel in stilte.
De retraite loopt van maandagochtend tot vrijdagmiddag zodat priesters en anderen werkzaam in het pastoraat op zondag in hun parochie kunnen zijn.
De kosten voor deze retraite bedragen incl. volpension en een 1 persoonskamer incl. eigen sanitair €285,00

Ignatiaanse retraite door pater Wilkens SJ
Maandag 12 november – zondag 18 november 2018
Pater Wilkens zal ook dit jaar weer een echte Ignatiaanse retraite verzorgen zoals hij dat al verschillende jaren in ons gastenhuis heeft gedaan.
Deze retraite is in stilte en het precieze thema en programma zal binnenkort op onze site staan.
Deelname is voor iedere Godszoeker zinvol. De kosten van deze retraite bedragen incl volpension en een 1 persoonskamer met eigen sanitair €350,00

Adventsretraite
Maandag 10 december – vrijdag 14 december 2018
Pastoor Henk Niesten en dr. Clara ten Hacken geven samen deze retraite van maandagmiddag tot vrijdagmiddag na het middagmaal.
In deze Adventtijd bereiden wij ons voor op de Geboorte van de Heer. Het thema van de retraite zal zijn; de Heilige Familie van Nazareth, intentie tot gemeenschapsopbouw.
Deze retraite beschikt u over een 1 persoonskamer met eigen sanitair en is er volpension verzorging. De kosten voor deze retraite bedragen €285,00.

Van Carnaval tot Aswoensdag
Vrijdag 1 maart 2018 om 17 uur – donderdag 7 maart 2018 om 9 uur
Als het carnaval in het zuiden losbarst beginnen wij in volledige stilte ons voor te bereiden op Aswoensdag en de veertigdagentijd. Tijdens de retraite bereiden wij ons voor op de Veertigdagentijd
En het hernieuwen van onze doopbelofte tijdens de viering van het paasmysterie.
Pastor Anton Overmars, priester van het heiligdom, zal deze retraite verzorgen.
Tijdens de retraite verblijft u op een 1 persoonskamer met eigen sanitair en met volpension in ons gastenhuis. De kosten voor deze retraite bedragen €350,00

Maria-retraite
Maandag 6 mei – vrijdag 10 mei 2019
Onze jaarlijkse Maria-retraite is weer terug.
Pater Gerard Wijers SSS samen met de zusters Dienaressen van de Heer en de Maagd van Mathara (de blauwe zusters) zal deze retraite verzorgen.
Van maandagochtend 10 uur tot vrijdagmiddag na de lunch verblijft u op een 1 persoonskamer met eigen sanitair en volpension in ons gastenhuis. De kosten voor deze retraite bedragen €285,00

Pinkster-retraite
Maandag 3 juni 10 uur – vrijdag 7 juni 16 uur 2019 
Kom Schepper Geest daal tot ons neer.
Aan de hand van het Veni Creator zullen wij ons voorbereiden op de uitstorting van de heilige Geest.
Deze retraite mag ons de weg wijzen om ons hart te openen voor de kracht van de heilige Geest.
Pastor Anton Overmars, priester van het heiligdom, zal deze retraite begeleiden.
Tijdens deze retraite verblijft u op een 1 persoonskamer met eigen sanitair in ons gastenhuis met volpension verzorging.
De kosten van deze retraite bedragen €285,00

Neem contact op met het secretariaat via de contactpagina om uzelf aan te melden. Vermeld daarbij uw naam, adres en contactgegevens en de retraite u wenst te bezoeken. U bent van harte welkom!

Bezinningsdagen

“In de stilte kan Hij tot ons spreken”

In een wereld vol drukte en bezigheden is het lang niet altijd gemakkelijk om een moment van rust en bezinning te vinden om tot gebed te komen. Een gebeds- en bezinnigsdag helpt ons om voor een dag uit ons drukke leven te stappen, en de uitwerking hiervan daarna weer in ons eigen leven te mogen voelen door verdieping van ons contact met de Heer.

Op het diocesaan heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood bieden wij u vanaf januari 2018 een maandelijkse gebeds- en bezinningsdag aan op donderdagen. Een moment om op adem te komen en rust en stilte op u te laten in en doorwerken. Een dag van gebed en inleiding, met onder andere de heilige Mis en aanbidding van het heilig Sacrament en gelegenheid tot een persoonlijk gesprek en het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening, de biecht.

Gedurende de dag heeft u de gelegenheid om de Genadekapel te bezoeken, in het bedevaartpark te wandelen of te bidden. De maaltijd en het koffiedrinken is niet in stilte maar is ook een moment van ontmoeting met elkaar. De rest van de dag bewaren wij de stilte om zo tot persoonlijke verdieping van ons contact met de Heer te komen.

De dagen worden geleid en verzorgt door pastoor Anton Overmars, priester van het Heiligdom.

bezinningsdagen-anton-overmars

De dag ziet er als volgt uit:

10.00 uur  Ontvangst met koffie en thee
10.30 uur  Inleiding rondom het thema van de dag (30 minuten)
11.30 uur  Eucharistieviering in de kloosterkapel
13.00 uur  Warme maaltijd in de refter
14.30 uur  Inleiding van ongeveer 30 minuten. Aansluitend uitstelling van het Heilig Sacrament en stille Aanbidding met Biechtgelegenheid.
16.00 uur  Zegen. Waarna koffie en thee tot besluit.

Voor 2018 zijn er de volgende dagen en thema’s:

11 januari: Jezus, de bron van ons doopsel
8 februari: Maria, Godgewijd leven
22 maart: Goede Week, inzicht
19 april: Hij leeft, wij leven door Hem
24 mei: Leven met de heilige Geest
28 juni: Petrus en Paulus, 2 sleutelfiguren
26 juli: Vakantie, kom naar de bron
30 augustus: Bidden in je binnenkamer

20 september: De Engel de Heren heeft aan Maria geboodschapt
25 oktober: Zie de dienstmaagd des Heren
22 november: Koning van een andere orde
20 december: En het Woord is Vlees geworden

Om aan deze dag of dagen te kunnen deelnemen dient u zich aan te melden.
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: info@olvternood.nl
of telefonisch 072-5051288.

Voor deelname aan deze dag vragen wij u een vergoeding inclusief de maaltijd van € 25,00. Als dit voor u bezwaarlijk is betaal dan naar draagkracht. Kunt u meer bijdragen graag. U kunt zich aanmelden voor losse dagen of in één keer voor de gehele cyclus.

Voor het jaar 2019
24 januari: Opgedragen in de tempel: 2 februari de opdracht van de Heer in de tempel, hoe draag ik mijzelf op aan de Heer?
21 februari: Bekeer u en geloof!! Op weg zijn naar de veertigdagentijd, hoe leef ik daar naar toe?
21 maart: St. Jozef, geen prater maar een doener. 19 maart feestdag van St. Jozef hoe laat hij zich leiden door God.
25 april: Barmhartigheidszondag. De heilige Zr. Faustina krijgt de opdracht van de Heer Jezus te ijveren voor de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid, hoe ervaar ik Gods barmhartigheid
23 mei: Hij is ten hemel opgenomen:”Hemelvaart van Christus, heeft Hij ons verlaten?
27 juni: Heilig Hart van Jezus. Zuster Maria Margaretha Alacoque kreeg visioenen van Christus en het heilig Hart bijna elke kerk en huisgezin heeft een heilig Hart beeld wat betekent het heilig Hart voor ons nu?
18 juli: Rust even wat uit op een stille plaats. Ook Jezus nodigt zijn leerlingen uit om mee te gaan naar een stille plaats, gaan wij mee
22 augustus: Maria, ook onze Koningin. Christus Koning van het heelal, Maria Koningin van de Hemel
26 september: Vergeef ons onze schuld, de kracht van de biecht. Hoe bereid ik mij goed voor op de biecht, en vind ik genezing van zonden.
24 oktober: Blijf dit doen om Mij te gedenken. Jezus wil dat wij Hem blijven gedenken in de eucharistie, wat is dat nou gedenken?
21 november: Zie het Lam Gods. Johannes wijst naar Jezus, de priester nodigt in Godsnaam uit tot de communie
19 december: op weg naar Bethlehem. Jozef en Maria op weg om Jezus geboren te laten worden in de stad van David