Basisschool “De IJsbreker” uit Amsterdam

Basisschool "De IJsbreker" uit Amsterdam

Dinsdag 1 april (geen grap) kregen we, vanuit het project ‘Op weg met een Bijzonder Kompas’  een groep kinderen op bezoek van de basisschool ‘De IJsbreker’ uit Amsterdam. Rond de klok van 9.30 uur arriveerden de kinderen met docent en begeleiders in het ‘Oesdom’. De kinderen werden welkom geheten door rector Beemster. Zoals nu langzamerhand een traditie is geworden, werd eerst de ‘Decibeltest’ gedaan om te zien of ook de kinderen van de IJsbreker, enthousiaste, blije kinderen waren. Om dit te tonen werd het geluidsniveau van ‘De Juich’ beoordeeld door zuster Santa. Hoewel de eerste ‘Juich’ nog wat aarzelend was, bleek bij de herkansing, dat de kinderen van de IJsbreker niet gewoon enthousiast waren, maar zeer enthousiast. Na ‘De Juich’ met veel volume, was het IJs gebroken en werd door zuster Foederis het verhaal van de Bedevaartplaats verteld. De kinderen luisterden aandachtig. Vervolgens werd door rector Beemster in een vraaggesprek uitgelegd wat een kompas is en doet, en ook dat hijzelf, de zusters  en de Christenen die geloven in God een ‘Bijzonder Kompas’ hebben gevonden dat hen aantrekt. Na het kompas goed bestudeerd te hebben, werd de ‘kompas-opdracht’ gedaan. De opdracht bracht hen weer samen bij Missinonair Centrum ‘Het Julianaklooster’. Daar werd een versnapering, het z.g. ’10-uurtje’ genoten. Aansluitend op het ’10-uurtje’ was er tijd voor sport en spel. We konden niet voetballen en trefballen, omdat er veel dauw op het gras lag. Maar zuster Foederis had een grappig spel bedacht met een theedoek. Nadat de kinderen alle energie er uit hadden gerend, werd de groep opgesplitst  Een groep ging met zuster Santa mee, een met zuster Foederis en een met rector Beemster. De zusters en ook de rector hebben uitgelegd, Wie het Bijzonder Kompas is en waarom dat Kompas, Jezus, zo bijzonder is. Daarna werd de puzzeltocht gedaan die eindigde bij ‘Het Putje’ en werd de Genadekapel bezichtigd. Tot besluit werd nog een boterham gegeten en keerde de kinderen met hulpmoeders, hulpvader en meester Jager van de  IJbreker terug naar Amsterdam

.024 023 020 014 013 007 006 005 004 002 001

share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.