Allerzielen bij Onze Lieve Vrouw ter Nood 2019

genade-kapel-kaarsen-allerzielen-olv-ter-nood-heiloo

Op zaterdag 2 november, Allerzielen, gedenkt de Kerk alle overledenen, en bidt dat ze in de liefde bij God mogen zijn.

Wij willen u graag uitnodigen voor deze jaarlijkse gedachtenisviering op ons heiligdom. Hiertoe zijn twee mogelijkheden, waarbij het gerust mogelijk is dat u bij beide aanwezig bent:

De H. Mis om 12 uur waarbij in de Eucharistieviering gebeden wordt voor de overledenen van afgelopen jaar en de overledenen ook bij naam worden genoemd. Deze zal plaatsvinden in de Bedevaartkapel. Aangezien het die dag ook de Eerste Zaterdag van de maand is, de dag van onze maandelijkse gebedsdag voor roepingen, zal er ook gebeden worden voor overleden priesters, diakens en pastoraal werkenden. Om 11.30u zal reeds begonnen worden met het bidden van de Rozenkrans voor de overledenen;

– Een meditatieve viering van Woord en Gebed om 17 uur in de Genadekapel. Dit is een nieuw initiatief op ons heiligdom om nabestaanden en andere mensen een laagdrempelige viering te bieden waarbij men stil kan staan bij het gemis van hun dierbaren en ook voor hen kan bidden. Tijdens deze viering zal er ook de mogelijkheid zijn om een kaarsje aan te steken voor de overledenen.

Zoals reeds gezegd, voelt u zich niet bezwaard om bij beide aanwezig te zijn. Maar tevens geldt: mocht u bij één van de vieringen, of bij beide, niet aanwezig (kunnen) zijn, dan zullen wij toch ook bidden voor uw dierbaren.

Na beide vieringen is er de mogelijkheid om daarna nog even iets te drinken in het Oesdom en nog wat na te praten.

Hierbij de volledige tekst van de brief van Rector Jeroen de Wit Allerzielen 2019