Eerste zaterdag van de maand bedevaart januari 2023: Priesterzaterdag

Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood Kapellaan 144, Heiloo

Elke eerste zaterdag van de maand is er bedevaart. Maandelijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven in het Heiligdom OLV ter Nood Heiloo Komt u ook bidden voor roepingen? 11:25 uur Biechtgelegenheid/Rozenkrans 12:00 uur H.Mis Bedevaartkapel 14:15 uur Aanbidding 15:00 Lof   N.B. TREIN/Bus: er rijdt een speciale bus vanaf Station Castricum V. 11.10 u. naar de Kapel. Terug: Bus vertrekt vanaf Kapel om 16.00 u. Informatie : 072-5053101 of 072-5051288

Gezongen Gregoriaanse Vespers januari 2023

Genadekapel Kapellaan 144, Heiloo

Gezongen Gregoriaanse Vespers: elke 1e zondag van de maand om 16.00 uur door het Schola Cantorum Kennemerland in de Genadekapel.

Jongeren: Meet & Greet the Lord 13 januari 2023

Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood Kapellaan 144, Heiloo

Elke 2e vrijdag van de maand voor jongeren van 16 tot 30 jaar. “Zie ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.” (Mt 28, 20b) De Eucharistische Aanbidding is een van de manieren waarop Jezus ons uitnodigt Hem te ontmoeten. “Realiseer je wel dat Jezus dáár in het tabernakel er uitdrukkelijk is voor jou, voor jou alleen. Hij brandt van verlangen om in je hart te komen.” (H. Thérèse van Lisieux). Iedere 2e vrijdag van de maand willen we ingaan op deze uitnodiging van Jezus. We willen God aanbidden en stil worden om naar Hem te luisteren. Programma: 18.30u Inloop met pizza 19.30u catechese, 20.30u aanbidding van de H. Sacrament en biechtgelegenheid 21.30u aansluitend drinken met iets lekkers. Informatie en aanmelding: zusters@olvternood.nl  of rector@olvternood.nl

Gebeds- en Bezinningsdag OLV ter Nood: Titus Brandsma, martelaar

Gastenhuis Hoogeweg 65, Heiloo

Op maandag 19 januari 1942 is pater Titus Brandsma o.carm. gearresteerd. Hij wordt geplaatst in de strafgevangenis in Scheveningen. In zijn koude en kille cel, leeft hij volgens kloosterdagorde. In zijn geschriften laat hij ons zien hoe hij vertrouw vol staande en gaande blijft. Ik ben gelukkig in mijn leed Omdat ik geen leed meer weet Maar ’t alleruitverkorenst lot, Dat mij vereent met U, o God.         P. Titus Brandsma   Op 26 juli is hij gedood in concentratiekamp Dachau   Op het diocesaan heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood bieden wij u een maandelijkse gebeds- en bezinningsdag aan op donderdagen. Een moment om op adem te komen en rust en stilte op u te laten in en doorwerken. Een dag van gebed en inleiding, met onder andere de heilige Mis en aanbidding van het heilig Sacrament en gelegenheid tot een persoonlijk gesprek en het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening, de biecht. De dagen worden geleid en verzorgd door pastoor Anton Overmars, priester van het Heiligdom. Om aan deze dag of dagen te kunnen deelnemen dient u zich aan te melden, vanaf 10 u tot rond 17 uur. Wij vragen een vergoeding inclusief de maaltijd van € 27,50. Als dit voor u bezwaarlijk is betaal dan naar draagkracht. Kunt u meer bijdragen graag. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: info@olvternood.nl of telefonisch 072-5051288.   Volgende data 2023:  16 februari + Google Calendar+ Exporteren naar iCal

€27.50

Tienerjongens: Sint Joris Groep 20 januari 2023

Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood Kapellaan 144, Heiloo

Jongerenontmoeting en catechese door rector de Wit. Een groep onder de bescherming van de heilige (Sint) Joris waarmee we tienerjongens (12-18 jaar) willen helpen om (nog) meer toegerust te worden in het geloof. We beginnen met wat gebed in de Bedevaartkapel, samen met de seminaristen. Dan eten we pizza en daarna volgt catechese en spel. Er is ook veel ruimte voor uitwisseling, zodat alle vragen over geloof en leven aan bod kunnen komen. Tieners/jongeren helpen om als echte Christenen te leven in deze tijd.   Elke twee weken een vrijdagavond 17.00 – 20.30 uur in de Bedevaartkapel en daarna in het Gastenhuis (voormalige Julianaklooster). Info en aanmelding: e-mail: rector@olvternood.nl telefoon app: 06-40125490 of via onderstaande formulier Andere data in 2023: 3 en 17 feb, 4? en 17 maart, 21 april, 19 mei, 2 en 16 juni en 7 juli Tienerjongens: Sint Joris groep  

Tiener-meisjes: de meidengroep van zalige Chiara Luce Badano 20 januari 2023

Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood Kapellaan 144, Heiloo

Elke twee weken op een vrijdag in het gastenhuis. Van 17:00 tot 21:00 Zet het alvast op je agenda! Om de week zullen we bij elkaar komen voor pizza, verdieping en veel gezelligheid. We beginnen door ons om een uur of vijf ’s avonds aan te sluiten bij de Aanbidding in de Genadekapel. Na gezamenlijk de Vespers te hebben gebeden, zullen we met de zusters bij elkaar komen voor een avond met pizza, goede gesprekken, spelletjes, verhalen… Om 21.00 moet iedereen helaas alweer vertrekken en zien we elkaar weer over twee weken Onze patrones de zalige Chiara Badano De zalige Chiara Luce Badano (1971-1990) leert ons om in het dagelijks leven vol vriendinnen, school en sport een getuigenis te geven van het leven met God. Ze was een normaal meisje, bleef zitten in de eerste klas, hield van tennis en zwemmen… En van Jezus. Op school werd ze daar soms mee gepest, maar daar liet ze zich niet door uit het veld slaan. Langzaamaan begon ze haar klasgenoten te winnen door de vreugde die ze uitstraalde. Zij stierf op 19-jarige leeftijd aan botkanker, maar liet een onvergetelijke herinnering achter bij iedereen die haar heeft gekend. Als zij het kan, dan kunnen wij het ook! Kent u meiden tussen de 12-16 jaar die graag met ons mee zouden doen? Dan horen wij het graag! Info en aanmelding: zusters@olvternood.nl of 0727370085 Andere data  2023:  3 en 17 februari, 17 maart, 21 april, 19 mei, 2 en 16 juni, 7 juli

Familiedag OLV ter Nood 22 januari 2023

Gastenhuis Hoogeweg 65, Heiloo

Het heiligdom OLV ter Nood organiseert één keer per maand een Familiedag voor gezinnen. Wat betekent vandaag katholiek-zijn voor een gezin? Soms ervaren we de behoefte om even een tussenstop te maken en weer wat bij te komen. Daarvoor zijn juist de familiedagen. Gezelligheid en bezinning met andere gezinnen en families, geen zorg over de kinderen die een eigen fijne tijd hebben en geen zorg over de warme maaltijd want zelfs die staat voor u klaar.   Programma Familiedag zondag 22 januari 2023 Weliswaar met een aangepast programma, want helaas mogen we nog niet samen eten. Het goede nieuws is dat jullie de avondmaal mee naar huis mogen 12.30 gezamenlijke warme lunch in het Julianaklooster 13.45  Familiespel 14.15  Catechese voor volwassenen/tieners.Spel voor de kinderen 15.15  Thee/koffie 15.30 Richting Bedevaartkapel 16.00  Heilige Mis met processie na afloop naar de vijver van Maria 17.15   Einde familiedag Wel willen wij u vragen om bij klachten thuis te blijven. Wilt u zich opgeven? stuur een e-mail naar familiedagen@olvternood.nl We hopen van harte u te mogen verwelkomen! Team familiedagen PS: Kent u een gezin die geïnformeerd wil worden over de gezinsdagen? Geef het door! VOLGENDE FAMILIEDAGEN: (alvast voor de agenda) 19 februari 2023 19 maart 2023 16 april 2023 21 mei 2023 18 juni 2023 16 juli 2023

23-27 jan 2023 Retraite: ‘Wat komt er na de dood’

Gastenhuis Hoogeweg 65, Heiloo

Vanaf dat wij geboren worden hebben wij de zekerheid dat we eens zullen sterven. De dood is een mysterie wat bij ons leven hoort. Iedereen krijgt te maken met de dood. In je leven maak je mee dat naasten en geliefden, overlijden. Dikwijls is dat doordat mensen oud zijn, je ouders of grootouders. Velen krijgen in hun leven te maken met naasten die veel te jong komen te sterven. De dood van je kind, of broer of zus, maar ook als je op jonge leeftijd je partner verliest. Voor velen een onoverkomelijk verdriet. Veel vragen zoals; Waarom gebeurt dit? God had dit toch kunnen voorkomen! Je geloof wordt aan het wankelen gebracht. Hoe nu verder? Wat kan ik in mijn leven met de woorden van Jezus die zegt; “Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft.” (Joh 11,25). Deze week is vooral bedoeld voor hen die met het overlijden van dierbaren te maken hebben en worstelen met vragen en/of verdriet en is niet in stilte, maar is juist ook een week van ontmoeting en gesprek. Priester Anton Overmars zal deze week begeleiden, en leiden.

€400

Kinderclub H. Dominic Savio 27 januari 2022

Gastenhuis Hoogeweg 65, Heiloo

Deze kinderclub is bedoeld als catechese voor kinderen in de periode tussen hun Eerste H. Communie en Vormsel (het geeft niet als ze hun communie nog niet hebben gedaan). Naast dat we dus zeker tijd zullen hebben voor spel en gezelligheid gaat het in de eerste plaats om de catechese. Er zullen verschillende onderwerpen aan bod komen naast het herhalen en verdiepen van de catechese van de Eerste Heilige Communie zoals de devotie tot het Heilig Hart, Maria, heiligenlevens, zoals Domenico Savio, de heiligepatroon van ons catecheseclub, etc. Een vrijdag elke twee weken van 15:30 tot 17:30 in het Gastenhuis van OLV ter Nood Andere data in 2023:  10 en 24 februari, 10 maart, 28 april, 12 en 26 mei, 9 en 23 jun, 14 jul Je bent van harte welkom! Graag aanmelden via onderstaand formulier:

Tienerjongens: Sint Joris Groep 3 februari 2023

Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood Kapellaan 144, Heiloo

Jongerenontmoeting en catechese door rector de Wit. Een groep onder de bescherming van de heilige (Sint) Joris waarmee we tienerjongens (12-18 jaar) willen helpen om (nog) meer toegerust te worden in het geloof. We beginnen met wat gebed in de Bedevaartkapel, samen met de seminaristen. Dan eten we pizza en daarna volgt catechese en spel. Er is ook veel ruimte voor uitwisseling, zodat alle vragen over geloof en leven aan bod kunnen komen. Tieners/jongeren helpen om als echte Christenen te leven in deze tijd.   Elke twee weken een vrijdagavond 17.00 – 20.30 uur in de Bedevaartkapel en daarna in het Gastenhuis (voormalige Julianaklooster). Info en aanmelding: e-mail: rector@olvternood.nl telefoon app: 06-40125490 of via onderstaande formulier Andere data in 2023: 17 feb, 4? en 17 maart, 21 april, 19 mei, 2 en 16 juni en 7 juli Tienerjongens: Sint Joris groep