Retraite: Maria van de Rozenkrans 26 oktober t/m 30 oktober 2020 Afgelast

Laden Evenementen

Aanstaande Evenementen

Evenementen Zoeken en weergeven navigatie

Evenement weergaven navigatie

oktober 2020

€250
26oktober
Gastenhuis, Hoogeweg 65
Heiloo, Nederland
rozenkrans-olvternood

Retraite: Maria van de Rozenkrans 26 oktober t/m 30 oktober 2020 Afgelast

Maandag 26 oktober 10 uur t/m vrijdag 30 oktober 16 uur 2020 Oktobermaand is Rozenkransmaand. Velen bidden thuis of buiten tijdens het wandelen of in de kerk de rozenkrans, het bidden van de rozenkrans is voor katholieken ons dagelijks leven. Bij het bidden van de rozenkrans krijgen we bij elk tientje een geheim of mysterie aangereikt om tijdens het bidden te overwegen. Tijdens de retraite nemen we iedere dag een van de vier reeksen van de geheimen van de Rozenkrans en gaan deze geheimen uitdiepen en bespiegelen. Hoe kan ik tijdens het bidden van een rozenhoedje mij in mijn geloof verbinden met deze geheimen. Natuurlijk bidden wij samen de rozenkrans, wij vieren de heilige Mis, is er stille Aanbieding van het heilig Sacrament en kunnen we ons aansluiten bij het ochtendgebed en de vespers van de seminariegemeenschap. Deze retraite is gedeeltelijk in stilte, maar de maaltijden zijn ook een gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De retraiteleider, de priester Anton Overmars, is tijdens de retraite beschikbaar voor persoonlijke begeleiding.

Find out more »

november 2020

€150
16november
Gastenhuis, Hoogeweg 65
Heiloo, Nederland
de-beste-wensen

Advent in Zicht Retraite

Maandag 16 november 10 uur t/m woensdag 18 november 16 uur 2020 Voordat de veertigdaagse vastentijd begint staan we stil wat deze tijd voor ons betekent. Wat brengt de vastentijd ons om ons te kunnen voorbereiden op Pasen en hoe kan je inhoud gaan geven aan deze zo belangarijke en mooie tijd. Voor kerstmis bereiden wij ons dijkwijls anders voor. Wie nodig ik uit voor Kerstmis en wat gaan we eten en hoeveel kestkaarten heb ik dit jaar nodig etc.. Op 29 november begin de Advent weer, een tijd van voorbereiding op de komst van het Licht der Wereld in de wereld, de geboorte van onze Heer en Verlosser Jezus Christus.  Hoe kan ik mij voorbereiden op de Advent en daarmee op Kerstmis? Wat kunnen mij voornemens zijn om mijn hart en ziel voor te bereiden op het feest van de geboorte van onze heiland Jezus Christus? We vieren de eucharistie en sluiten ons voor het ochtendgebed en de vespers aan bij de gebedstijden van de seminaristen in de kloosterkapel. In de avond kijken we een film of er is stille aanbidding. Deze retraite is vooral in rust en gedeeltelijk in stilte, maar de maaltijden zijn ook een gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Voor iedere deelnemer bestaat tijdens deze retraite, de mogelijkheid tot een gesprek met de retraiteleider, de priester Anton Overmars.

Find out more »

december 2020

€200
10december
Gastenhuis, Hoogeweg 65
Heiloo, Nederland
Evangelie van de Tien Maagden

De O antifonen Retraite

Donderdag 10 december t/m zondag 13 december Op 17 december beginnen de O antifonen. Zeven dagen voor Kermist begint de antifoon voor het Magnificat met de letter O. In deze retraite nemen wij de O antifonen als uitgangspunt bij deze voorbereiding op Kermist. In deze Adventstretraite zijn de O antifonen onze leidraad. We nemen dagelijks een of twee van de O antifonen. We laten door inleiding en gebed de tekts in ons doordringen om onze persoonlijk retraite met God te verdiepen, om te groeien in ons persoonlijk contact met Hem. We vieren de eucharistie en sluiten ons voor het ochtendgebed en de vespers aan bij de gebedstijden van de seminaristen in de kloosterkapel. In de avond kijken we een film of er is stillte aanbidding. Voor iedere deelnemer bestaat tijdens deze stillte retraite, de mogelijkheid tot een gesprek met de retraiteleider, de priester Anton Overmars. De retraite begint op donderdag 10 december om 10 uur en zal duren tot en met zondag 13 december 16 uur.

Find out more »
€200
29december
Gastenhuis, Hoogeweg 65
Heiloo, Nederland
engelen-kerst-gloria-in-excelsis-olv-ter-nood

Oud en Nieuw, Maria Moeder van God Retraite

Dinsdag 29 december t/m vrijdag 1 januari Midden in het octaaf van Kerstmist komen we een paar dagen samen, om terug te blikken op het afgelopen jaar, en ons voor te bereiden op het nieuwe jaar dat voor ons ligt. We luiden een jaar uit een nieuw en een nieuwe jaar in. Bidden en vierend willen wij deze jaarwisseling samen doorbrengen. Aan de hand van verschillende Bijbelteksten kijken we terug en zeker ook vooruit. Natuurlijk ontbreken de oliebollen en de toost niet, maar bovenal zullen wij bezinnend en biddend ons voorbereiden op het nieuwe jaar 2021 welke direct begint met een groot Maria feest, Maria Moeder van God. Op 31 december zijn wij om 00.00 uur in gebed samen in de kloosterkapel, waar het Te Deum zal klinken en wij bidden 2021 verwelkomen. Wij vieren de H. Mis, is er stille aanbidding van her Heilig Sacrament en is er gelegenheid om te biechten. Deze retraite is vooral in rust en gedeeltelijk in stilte, maar de maaltijden zijn ook een gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De retraiteleider, de priester Anton Overmars, is tijdens de retraite beschijkbaar voor persoonlijke begeleiding.

Find out more »

februari 2021

15februari
Gastenhuis, Hoogeweg 65
Heiloo, Nederland
aswoensdag-olv-ter-nood-heiloo

Retraite: Aswoensdag 15 – 18 februari 2021

Maandag 15 februari 10 uur t/m donderdag 18 februari 15 uur Wellicht kunnen we in Nederland weer carnaval vieren maar een andere voorbereiding op de veertigdaagse vastentijd is deze retraite. In deze retraite nemen we teksten van de monnik Anselm Grun en van de H. Augustinus en bereiden ons zo voor op een vruchtbare tijd. Tijdens deze retraite zijn er twee inleidingen overdag en in de avond stille aanbidding van het heilig Sacrament of kijken we naar een film. Deze retraite is in stilte, ook tijdens de maaltijden, en zal de retraiteleider, de priester Anton Overmars, beschikbaar zijn voor persoonlijke begeleiding.

Find out more »

maart 2021

31maart
Gastenhuis, Hoogeweg 65
Heiloo, Nederland
Kruisiging-Peter-Gertner-goede-vrijdag-paastriduum-olv-ter-nood-heiloo

Retraite: Goede week 31 maart – 4 april 2021

Woensdag 31 maart tot zondag 4 april 1e Paasdag Paastriduüm, over het lijden, de dood en de verrijzenis van Christus. Deze heilige dagen staan helemaal in het teken van het lijden, de dood en de verrijzenis van Christus. Op het heiligdom maken we de plechtigheden mee van Witte Donderdag tot en met Paaszondag. Op woensdagavond gaan we naar de Kathedrale Basiliek St. Bavo in Haarlem voor de Chrismamis. In deze altijd zeer indrukwekkende en feestelijke viering is de wijding van de heilige oliën, vernieuwen alle priesters hun wijdingsbelofte en zingt het grote Kathedrale koor. Voor vervoer zal gezorgd worden. Deze dagen zijn in stilte, ook tijdens de maaltijden, en zal de retraiteleider, de priester Anton Overmars dagelijks een inleiding verzorgen en is hij beschikbaar voor persoonlijke gesprekken.

Find out more »

mei 2021

07mei
Gastenhuis, Hoogeweg 65
Heiloo, Nederland
Retraite Stilte Weekend - Uit liefde is God barmhartig

Retraite/stilte weekend: Uit liefde is God barmhartig 7 – 8 mei

Vrijdag 7 mei t/m zondag 9 mei 2021 In het weekend is het Julianaklooster een plek van stilte, er heerst een vredige sereniteit, en het bedevaartpark is de oase met de Mariabron om onze dorst naar verdieping en herbronning te komen lessen. Op vrijdagavond is na de avondmaaltijd het begin van het stilteweekend. De begeleider van dit weekend, de priester Anton Overmars geeft een inleiding aan de hand van de psalmen welke ons zullen helpen en leiden om in stilte te komen. Deze avond is de gelegenheid om in gebed te zijn bij de Heer zelf, als we deel hebben aan de uitstelling van het heilig Sacrament om zo heel dicht bij de Heer te zijn. De gehele zaterdag zijn we in volkomen stilte. De tijd tussen de gebedstijden en de eucharistieviering en de maaltijden, is voor ieder ter eigen invulling het bedevaartpark nodigt uit, de genadekapel is de gehele dag toegankelijk, de kloosterkapel is dag en nacht open, de Mariabron geeft dag en nacht water, de duinen en het strand zijn op reisafstand. Kortom alle mogelijkheden om tot stilte, herbronning en verdieping te komen. Op zondagmorgen na het ochtendgebed vieren we de eucharistie in de bedevaartkapel samen met de vaste kerkgangers. Na het middagmaal komen we weer als retraitegroep samen, we verbreken de stilte en sluiten dit weekend samen a. Tot slot besluiten wij dit stilteweekend met een “tot weer ziens”. Gedurende het gehele weekend is de retraiteleider, de priester Anton Overmars, beschikbaar voor persoonlijke begeleiding.

Find out more »
31mei
Gastenhuis, Hoogeweg 65
Heiloo, Nederland
pinksteren-olv-ter-nood-heiloo

Retraite: Pinksteren 31 mei – 4 juni 2021

Maandag 31 mei t/m vrijdag 4 juni 2021 De heilige Geest is over ons gekomen, hoe nu hiermee verder? Op verschillende wijzen hebben wij de heilige Geest ontvangen, bij ons heilig doopsel, bij het heilig Vormsel, bij het sacrament van de biecht, de Vader heeft de hpinkseilige Geest uitgestort tot vergeving van de zonden, bij de priesterwijding gezalfd met het heilig Chrisma. Hoe houden wij het vuur van de heilige Geest brandend in ons leven? Hoe kunnen wij de as van het vuur verwijderen en de kracht. van de heilige Geest helpen ons aan te blazen? Aan de hand van Bijbelse teksten en teksten van kerkleraren gaan wij op zoek naar het vuur van de Geest. Blaast u mee? Deze retraite is niet geheel in stilte maar wel in de stille rust van het Julianaklooster

Find out more »

juli 2021

26juli
Gastenhuis, Hoogeweg 65
Heiloo, Nederland
Retraite - Een loflied voor de Heer heel mijn leven, een psalm tot het laatst voor mijn God

Retraite/bezinningsweek: Een loflied voor de Heer 26 – 31 juli 2021

Maandag 26 juli t/m zaterdag 31 juli 2021 Een loflied voor de Heer heel mijn leven, een psalm tot het laatst voor mijn God Deze week bezinnen wij ons rondom liederen en gezangen, wij luisteren naar liederen en muziek, we zingen mee met liederen en gezangen. Een loflied voor de Heer heel mijn leven, psalm 146, is ons uitgangspunt. We luisteren naar muziek via media maar ook live, een zangeres sopraan komt voor ons zingen. Een muzikale week die dus niet in stilte is maar als motto heeft Musica Sacra. En buiten alle muziek hebben we de ruimte om te fietsen in de prachtige omgeving of voor een wandeling door historisch Alkmaar, een wandeling door de duinen of zwemmen in zee, kortom alles wat prettig en goed is. De priester van het heiligdom Anton Overmars zal deze week begeleiden, hij is tevens de samensteller en presentator van het programma Musica Sacra op radio Maria. Tijdens deze week vieren we dagelijks de heilige Mis. In de ochtend en de avond is er een inleiding en programma. Tijdens de middag, na het middagmaal tot 18 uur heeft u de gelegenheid om deze tijd naar eigen wens in te vullen

Find out more »
+ Exporteer Evenementen