Laden Evenementen

Aanstaande Evenementen

Evenementen Zoeken en weergeven navigatie

Evenement weergaven navigatie

februari 2022

€510
07februari
Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood, Kapellaan 144
Heiloo, Nederland
gemengd-koor-ubi-caritas-zingt-bij-olv-ter-nood-heiloo

Retraite: De Mis en het geestelijk leven / maandag 7 – zondag 13 februari 2022

Op jonge leeftijd heeft de benedictijn Bernardo Vasconcelos een belangwekkend boekje geschreven “De Mis en het geestelijk leven.” Hij laat ons zien hoe de gelovigen een werkelijk actieve rol kunnen spelen in de heilige Mis, en hoe men zich met Christus – priester en offerande- kunnen vereenzelvigen en hoe de Mis het centrum van hun leven en werk kan worden. In deze retraite van een week, van maandag 10 uur tot en met zondag 16 uur nemen we dit boekje ter hand. Door lezing en inleiding gaan we ons geloof en beleving van de Mis verdiepen en verrijken, uiteraard vieren we iedere dag samen de Mis in de kloosterkapel, en op zondag in de bedevaartkapel. Aan het begin van de retraite ontvangt u het boekje, De Mis en het geestelijk leven. Priester Anton Overmars, verbonden aan het heiligdom zal de retraite leiden. Er zijn 2 inleidingen per dag van ongeveer 1 uur per keer, tevens is er iedere dag Aanbidding in de avonduren is er een film of een muziekprogramma. Deze retraite is geheel in stilte, ook tijdens de maaltijden.

Find out more »
€250
28februari
Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood, Kapellaan 144
Heiloo, Nederland
Ash Wednesday. Lent. Christian religion

Aswoensdag retraite / maandag 28 februari – donderdag 3 maart

Wellicht kunnen we in Nederland weer carnaval vieren maar een andere voorbereiding op de veertigdaagse vastentijd is deze retraite. In deze retraite nemen we teksten van de monnik Anselm Grün OSB en van de H. Augustinus en bereiden ons zo voor op een vruchtbare tijd. Tijdens deze retraite zijn er twee inleidingen overdag en in de avond stille aanbidding van het heilig Sacrament of kijken we naar een film. We sluiten ons aan bij de gebedstijden van het seminarie en vieren de eucharistie. Deze retraite is in stilte, ook tijdens de maaltijden, en zal de retraiteleider, de priester Anton Overmars, beschikbaar zijn voor persoonlijke begeleiding.

Find out more »

maart 2022

€400,00
07maart
Gastenhuis, Hoogeweg 65
Heiloo, Nederland

Retraite: De naam van God is Genade

Vier dagen na zijn uitverkiezing tot bisschop van Rome en opvolger van de Heilige Petrus predikte paus Franciscus over de Goddelijke Barmhartigheid bij het evangelie over de vrouw die van overspel wordt beschuldigd. Spoedig daarna kondigde hij het heilig jaar van de Goddelijke Barmhartigheid af. In Nederland heeft dat gezorgd voor een nieuwe ontdekking van het sacrament van boete en verzoening.

Find out more »

april 2022

€400,00
13april
Gastenhuis, Hoogeweg 65
Heiloo, Nederland
pasen-2018-heiloo

Retraite: Triduüm Pascale, Goede Week

Paastriduüm, over het lijden, de dood en de verrijzenis van Christus. Woensdag 13 april t/m zondag 17 april 2021. Deze heilige dagen staan helemaal in het teken van het lijden, de dood en de verrijzenis van Christus. Op het heiligdom maken we de plechtigheden mee van Witte Donderdag tot en met Paaszondag. Op woensdagavond gaan we, indien mogelijk, naar de Kathedrale Basiliek St. Bavon in Haarlem voor de Chrisma Mis. In deze altijd zeer indrukwekkende en feestelijke viering vindt de wijding van de heilige oliën plaats, vernieuwen alle priesters hun wijdingsgelofte en zingt het grote Kathedrale koor. Voor vervoer zal worden gezorgd. Deze dagen zijn geheel in stilte, ook tijdens de maaltijden. De retraitelijder, priester Anton Overmars, zal dagelijks één inleiding verzorgen en hij is tevens beschikbaar voor persoonlijke gesprekken.  

Find out more »

juni 2022

€200,00
10juni
Gastenhuis, Hoogeweg 65
Heiloo, Nederland

Stilteweekend: Uit liefde is God Barmhartig

In het weekend is het Julianaklooster een plek van stilte, er heerst een vredige sereniteit en het bedevaartpark is een oase met de Mariabron om onze dorst naar verdieping en herbronning te lessen. Het stilteweekend begint op vrijdagavond, na de avondmaaltijd. De begeleider van dit weekend, priester Anton Overmars geeft een inleiding aan de hand van de psalmen welke ons zullen helpen en leiden om in stilte te komen. Deze avond is er gelegenheid om in gebed te zijn bij de Heer zelf, als we deel hebben aan de uitstelling van het heilig sacrament om zo heel dicht bij de Heer te zijn. De gehele zaterdag zijn we in volkomen stilte. De tijd tussen de gebedstijden, de eucharistieviering en de maaltijden, is voor ieder ter eigen invulling. Het bedevaartpark nodigt uit, de Genadekapel is de hele dag toegankelijk, de Kloosterkapel is dag en nacht open, de Mariabron geeft dag en nacht water, de duinen en het strand zijn op reisafstand. Kortom alle mogelijkheden om tot stilte, herbronning en verdieping te komen. Op zondagmorgen, na het ochtendgebed, vieren we de eucharistie in de Bedevaartkapel samen met de vaste kerkgangers. Na het middagmaal komen we weer als retraitegroep samen, we verbreken de stilte en wisselen onze ervaringen uit. Tot slot besluiten wij dit stilteweekend met een “tot weerziens”. Gedurende het gehele weekend is de retraiteleider, priester Anton Overmars, beschikbaar voor persoonlijke gesprekken en begeleiding.

Find out more »
+ Exporteer Evenementen