Gebeds- en Bezinningsdag OLV ter Nood / Ik ga op reis en neem mee….

Gastenhuis Hoogeweg 65, Heiloo

Veel mensen leven naar de vakantie toe, en maken plannen. Zij willen op reis. Maar waar zijn we naar op weg? Wat is het doel van de reis. De echte reiziger vertrekt niet, maar komt thuis. Hij arriveert. Aankomen, thuis komen, is het ruimte geven aan God. Deze dag bezinnen wij ons over hoe ruimte te geven op de plaats waar wij zijn. Thuis komen bij Hem. Op vakantie zijn zonder te vertrekken. Op het diocesaan heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood bieden wij u een maandelijkse gebeds- en bezinningsdag aan op donderdagen. Een moment om op adem te komen en rust en stilte op u te laten in en doorwerken. Een dag van gebed en inleiding, met onder andere de heilige Mis en aanbidding van het heilig Sacrament en gelegenheid tot een persoonlijk gesprek en het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening, de biecht. De dagen worden geleid en verzorgd door pastoor Anton Overmars, priester van het Heiligdom. Om aan deze dag of dagen te kunnen deelnemen dient u zich aan te melden, vanaf 10 u tot rond 17 uur. Wij vragen een vergoeding inclusief de maaltijd van € 27,50. Als dit voor u bezwaarlijk is betaal dan naar draagkracht. Kunt u meer bijdragen graag. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: info@olvternood.nl of telefonisch 072-5051288.   Volgende data 2022:  29 september + Google Calendar+ Exporteren naar iCal

€27.50

Gebeds- en Bezinningsdag OLV ter Nood: Michaël, Gabriël en Rafaël

Gastenhuis Hoogeweg 65, Heiloo

Deze drie aartsengelen werden door God belast met een bijzondere opdracht, met betrekking tot het heil der mensen. In psalm 103 lezen we; “Looft de Heer, gij zijn engelen, sterke strijders, volvoerend zijn woord, gij die zijn bevelen moogt horen.” Deze drie grote dienaren van de Heer, en deze boodschappers en verkondigers van het heil staan wij vandaag bij stil. Wat kunnen deze aartsengelen voor ons betekenen.   Op het diocesaan heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood bieden wij u een maandelijkse gebeds- en bezinningsdag aan op donderdagen. Een moment om op adem te komen en rust en stilte op u te laten in en doorwerken. Een dag van gebed en inleiding, met onder andere de heilige Mis en aanbidding van het heilig Sacrament en gelegenheid tot een persoonlijk gesprek en het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening, de biecht. De dagen worden geleid en verzorgd door pastoor Anton Overmars, priester van het Heiligdom. Om aan deze dag of dagen te kunnen deelnemen dient u zich aan te melden, vanaf 10 u tot rond 17 uur. Wij vragen een vergoeding inclusief de maaltijd van € 27,50. Als dit voor u bezwaarlijk is betaal dan naar draagkracht. Kunt u meer bijdragen graag. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: info@olvternood.nl of telefonisch 072-5051288.   Volgende data 2022:  20 oktober + Google Calendar+ Exporteren naar iCal

€27.50

Gebeds- en Bezinningsdag OLV ter Nood: “Wat verlangt gij?”

Gastenhuis Hoogeweg 65, Heiloo

Jezus vraagt aan twee mensen die achter Hem aanlopen; “wat verlangt gij?” Joh. 1, 38-39. Ze willen één ding van Hem weten; “Meester waar verblijft ge?” en Jezus nodigt hen uit; “Gaat mee om het te zien.” Eigenlijk vraagt Jezus aan ieder van ons, “wat verlangt gij?” Wat verlangt u of jij van Jezus? Kom maar eens kijken waar Hij verblijft!   Op het diocesaan heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood bieden wij u een maandelijkse gebeds- en bezinningsdag aan op donderdagen. Een moment om op adem te komen en rust en stilte op u te laten in en doorwerken. Een dag van gebed en inleiding, met onder andere de heilige Mis en aanbidding van het heilig Sacrament en gelegenheid tot een persoonlijk gesprek en het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening, de biecht. De dagen worden geleid en verzorgd door pastoor Anton Overmars, priester van het Heiligdom. Om aan deze dag of dagen te kunnen deelnemen dient u zich aan te melden, vanaf 10 u tot rond 17 uur. Wij vragen een vergoeding inclusief de maaltijd van € 27,50. Als dit voor u bezwaarlijk is betaal dan naar draagkracht. Kunt u meer bijdragen graag. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: info@olvternood.nl of telefonisch 072-5051288.   Volgende data 2022:  17 november + Google Calendar+ Exporteren naar iCal

€27.50

Gebeds- en Bezinningsdag OLV ter Nood: Wachten, verwachten. Wakend en biddend. Hopen en verkondigen.

Gastenhuis Hoogeweg 65, Heiloo

“Ik wacht de Heer, ik wacht Hem, ik hoop op zijn belofte: stil verbeid ik de Heer, meer dan wachters de morgen, zij die wachten de morgen.” Ps.130, 5-6 Over 10 dagen begint de Advent, de tijd van inkeer en voorbereiding. Waar wachten we op? Op het Kerstfeest? Op eer inzicht? We kennen vele vormen van wachten, en bij het wachten speelt er zich van alles in je af. Ongeduld, onzekerheid, en onrust     Op het diocesaan heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood bieden wij u een maandelijkse gebeds- en bezinningsdag aan op donderdagen. Een moment om op adem te komen en rust en stilte op u te laten in en doorwerken. Een dag van gebed en inleiding, met onder andere de heilige Mis en aanbidding van het heilig Sacrament en gelegenheid tot een persoonlijk gesprek en het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening, de biecht. De dagen worden geleid en verzorgd door pastoor Anton Overmars, priester van het Heiligdom. Om aan deze dag of dagen te kunnen deelnemen dient u zich aan te melden, vanaf 10 u tot rond 17 uur. Wij vragen een vergoeding inclusief de maaltijd van € 27,50. Als dit voor u bezwaarlijk is betaal dan naar draagkracht. Kunt u meer bijdragen graag. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: info@olvternood.nl of telefonisch 072-5051288.   Volgende data 2022:  15 december + Google Calendar+ Exporteren naar iCal

€27.50

Gebeds- en Bezinningsdag OLV ter Nood: De O antifonen

Gastenhuis Hoogeweg 65, Heiloo

De dagen van 17 tot en met 24 december zijn meer direct gericht op een intensere voorbereiding op Kerstmis. Voor het Magnificat klinken de O antifonen, iedere dag weer met een eigen boodschap. Deze dag luisteren we naar de O antifonen en staan stil bij de betekenis. Om deze dag te eindigen met de boodschap; Morgen zal Ik er zijn.     Op het diocesaan heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood bieden wij u een maandelijkse gebeds- en bezinningsdag aan op donderdagen. Een moment om op adem te komen en rust en stilte op u te laten in en doorwerken. Een dag van gebed en inleiding, met onder andere de heilige Mis en aanbidding van het heilig Sacrament en gelegenheid tot een persoonlijk gesprek en het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening, de biecht. De dagen worden geleid en verzorgd door pastoor Anton Overmars, priester van het Heiligdom. Om aan deze dag of dagen te kunnen deelnemen dient u zich aan te melden, vanaf 10 u tot rond 17 uur. Wij vragen een vergoeding inclusief de maaltijd van € 27,50. Als dit voor u bezwaarlijk is betaal dan naar draagkracht. Kunt u meer bijdragen graag. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: info@olvternood.nl of telefonisch 072-5051288.   Volgende data 2022:  19 januari + Google Calendar+ Exporteren naar iCal

€27.50

Gebeds- en Bezinningsdag OLV ter Nood: Titus Brandsma, martelaar

Gastenhuis Hoogeweg 65, Heiloo

Op maandag 19 januari 1942 is pater Titus Brandsma o.carm. gearresteerd. Hij wordt geplaatst in de strafgevangenis in Scheveningen. In zijn koude en kille cel, leeft hij volgens kloosterdagorde. In zijn geschriften laat hij ons zien hoe hij vertrouw vol staande en gaande blijft. Ik ben gelukkig in mijn leed Omdat ik geen leed meer weet Maar ’t alleruitverkorenst lot, Dat mij vereent met U, o God.         P. Titus Brandsma   Op 26 juli is hij gedood in concentratiekamp Dachau   Op het diocesaan heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood bieden wij u een maandelijkse gebeds- en bezinningsdag aan op donderdagen. Een moment om op adem te komen en rust en stilte op u te laten in en doorwerken. Een dag van gebed en inleiding, met onder andere de heilige Mis en aanbidding van het heilig Sacrament en gelegenheid tot een persoonlijk gesprek en het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening, de biecht. De dagen worden geleid en verzorgd door pastoor Anton Overmars, priester van het Heiligdom. Om aan deze dag of dagen te kunnen deelnemen dient u zich aan te melden, vanaf 10 u tot rond 17 uur. Wij vragen een vergoeding inclusief de maaltijd van € 27,50. Als dit voor u bezwaarlijk is betaal dan naar draagkracht. Kunt u meer bijdragen graag. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: info@olvternood.nl of telefonisch 072-5051288.   Volgende data 2023:  16 februari + Google Calendar+ Exporteren naar iCal

€27.50

Gebeds- en Bezinningsdag OLV ter Nood: Wij zijn van U met al ons kwaad, op uw barmhartigheid hopen wij.

Gastenhuis Hoogeweg 65, Heiloo

Als wij spreken over zonde en kwaad kunnen we dat nooit doen zonder ook te spreken over de barmhartigheid van God. Zonder te spreken over de barmhartigheid van God. Ook zonder God kan de mens beseffen dat hij de verkeerde weg is ingeslagen en fout gedaan heeft. Zonder God heet het dan falen of schuld ervaren maar zonder het woord of begrip van zonde. Bij gelegenheid van het jaar van de Goddelijke barmhartigheid, 2015 – 2016 verscheen van paus Franciscus het boek; De Naam van God is genade. Op Gods barmhartigheid mogen wij vertrouwen, maar hoe ontvang je deze barmhartigheid?     Op het diocesaan heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood bieden wij u een maandelijkse gebeds- en bezinningsdag aan op donderdagen. Een moment om op adem te komen en rust en stilte op u te laten in en doorwerken. Een dag van gebed en inleiding, met onder andere de heilige Mis en aanbidding van het heilig Sacrament en gelegenheid tot een persoonlijk gesprek en het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening, de biecht. De dagen worden geleid en verzorgd door pastoor Anton Overmars, priester van het Heiligdom. Om aan deze dag of dagen te kunnen deelnemen dient u zich aan te melden, vanaf 10 u tot rond 17 uur. Wij vragen een vergoeding inclusief de maaltijd van € 27,50. Als dit voor u bezwaarlijk is betaal dan naar draagkracht. Kunt u meer bijdragen graag. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: info@olvternood.nl of telefonisch 072-5051288.   Volgende data 2023:  16 maart + Google Calendar+ Exporteren naar iCal

€27.50

Gebeds- en Bezinningsdag OLV ter Nood: Met het hart van een vader: zo hield Jozef van Jezus

Gastenhuis Hoogeweg 65, Heiloo

Elk kind is de drager van een uniek mysterie dat alleen aan het licht kan komen met de hulp van een vader die de vrijheid van dat kind respecteert. De grootsheid van st. Jozef ligt in het feit dat hij de echtgenoot van Maria en de adoptievader van Jezus was. Op die manier stelde hij zich volledig ten dienste van het heilsplan. Met de apostolische brief van paus Franciscus “met het hart van een vader” als leidraad kijken we vandaag naar de vaderrol van Jozef. Wat voor betekenis heeft st. Jozef voor u?     Op het diocesaan heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood bieden wij u een maandelijkse gebeds- en bezinningsdag aan op donderdagen. Een moment om op adem te komen en rust en stilte op u te laten in en doorwerken. Een dag van gebed en inleiding, met onder andere de heilige Mis en aanbidding van het heilig Sacrament en gelegenheid tot een persoonlijk gesprek en het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening, de biecht. De dagen worden geleid en verzorgd door pastoor Anton Overmars, priester van het Heiligdom. Om aan deze dag of dagen te kunnen deelnemen dient u zich aan te melden, vanaf 10 u tot rond 17 uur. Wij vragen een vergoeding inclusief de maaltijd van € 27,50. Als dit voor u bezwaarlijk is betaal dan naar draagkracht. Kunt u meer bijdragen graag. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: info@olvternood.nl of telefonisch 072-5051288.   Volgende data 2023:  20 april + Google Calendar+ Exporteren naar iCal

€27.50

Gebeds- en Bezinningsdag OLV ter Nood: Credo. De geloofsbelijdenis: de mens antwoordt God

Gastenhuis Hoogeweg 65, Heiloo

Iedere eucharistieviering is een dialoog tussen mens en God, en tussen God en mens. In de geloofsbelijdenis geeft de mens antwoord aan God die in de lezingen van de h. Schrift tot ons heeft gesproken. Het uitspreken van de geloofsbelijdenis is een daad van liefde van de mens naar God, en is een geloofsdaad. Zonder liefde is er geen geloof. Deze dag staan wij stil bij wat wij belijden als wij het Credo zingen, en proberen deze getuigenis te verdiepen, te verinnerlijken.     Op het diocesaan heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood bieden wij u een maandelijkse gebeds- en bezinningsdag aan op donderdagen. Een moment om op adem te komen en rust en stilte op u te laten in en doorwerken. Een dag van gebed en inleiding, met onder andere de heilige Mis en aanbidding van het heilig Sacrament en gelegenheid tot een persoonlijk gesprek en het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening, de biecht. De dagen worden geleid en verzorgd door pastoor Anton Overmars, priester van het Heiligdom. Om aan deze dag of dagen te kunnen deelnemen dient u zich aan te melden, vanaf 10 u tot rond 17 uur. Wij vragen een vergoeding inclusief de maaltijd van € 27,50. Als dit voor u bezwaarlijk is betaal dan naar draagkracht. Kunt u meer bijdragen graag. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: info@olvternood.nl of telefonisch 072-5051288.   Volgende data:  18 mei 2023 + Google Calendar+ Exporteren naar iCal

€27.50

Gebeds- en Bezinningsdag OLV ter Nood: Hemelvaartsdag

Gastenhuis Hoogeweg 65, Heiloo

Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen. Waren de apostelen met Pasen ontdaan en hevig geschrokken. Bij de Hemelvaart van de Heer is er geen angst of schrik, nee zij aanbidden Hem en keerden met grote blijdschap naar Jeruzalem terug. Vanwaar deze grote omslag? Van angst en ongeloof naar blijdschap en vertrouwen om terug te keren naar Jeruzalem.   Deze dag heeft een afwijkend programma;   9.30       inleiding 10.00    koffie 10.30    eucharistieviering in de bedevaartkapel na de eucharistieviering tijd voor u zelf 12.30     warme lunch in de refter 14.30     inleiding 15.15     koffie of thee 15.30     stille Aanbidding in de kloosterkapel 16.30    afsluiting Aanbidding en zegen   Op het diocesaan heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood bieden wij u een maandelijkse gebeds- en bezinningsdag aan op donderdagen. Een moment om op adem te komen en rust en stilte op u te laten in en doorwerken. Een dag van gebed en inleiding, met onder andere de heilige Mis en aanbidding van het heilig Sacrament en gelegenheid tot een persoonlijk gesprek en het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening, de biecht. De dagen worden geleid en verzorgd door pastoor Anton Overmars, priester van het Heiligdom. Om aan deze dag of dagen te kunnen deelnemen dient u zich aan te melden, vanaf 10 u tot rond 17 uur. Wij vragen een vergoeding inclusief de maaltijd van € 27,50. Als dit voor u bezwaarlijk is betaal dan naar draagkracht. Kunt u meer bijdragen graag. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: info@olvternood.nl of telefonisch 072-5051288.   Volgende data:  22 juni 2023 + Google Calendar+ Exporteren naar iCal

€27.50