Laden Evenementen

Evenementen voor 9 februari 2020 - 18 februari

Evenementen Zoeken en weergeven navigatie

Evenement weergaven navigatie

februari 2020

20februari
Gastenhuis, Hoogeweg 65
Heiloo, Nederland
jezus-galilea-israel-zaligsprekingen-retraite-olv-ter-nood-heiloo

Gebeds- en Bezinningsdag OLV ter Nood: Aswoensdag komt nabij 20 februari 2020

20 februari 2020: Aswoensdag komt nabij. Een tijd van verdieping begint. Wat voor voornemens voor de veertigdagentijd kan ik maken? Op het diocesaan heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood bieden wij u een maandelijkse gebeds- en bezinningsdag aan op donderdagen. Een moment om op adem te komen en rust en stilte op u te laten in en doorwerken. Een dag van gebed en inleiding, met onder andere de heilige Mis en aanbidding van het heilig Sacrament en gelegenheid tot een persoonlijk gesprek en het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening, de biecht. De dagen worden geleid en verzorgt door pastoor Anton Overmars, priester van het Heiligdom. Klik hier voor meerdere info Om aan deze dag of dagen te kunnen deelnemen dient u zich aan te melden. Wij vragen een vergoeding inclusief de maaltijd van € 25,00. Als dit voor u bezwaarlijk is betaal dan naar draagkracht. Kunt u meer bijdragen graag. U kunt zich aanmelden voor losse dagen of in één keer voor de gehele cyclus. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: info@olvternood.nl of telefonisch 072-5051288.

Find out more »
€245
23februari
Gastenhuis, Hoogeweg 65
Heiloo, Nederland
aswoensdag-olv-ter-nood-heiloo

Retraite OLV ter Nood: Begin Vastentijd, Aswoensdagretraite 2020

Retraite op OLV ter Nood Heiloo zondag 23 feb. 16 uur t/m donderdag 27 februari 10 uur Aswoensdagretraite Als velen in Nederland carnaval vieren kunt u zich geestelijk voorbereiden op de vastentijd. In deze stille retraite nemen we het boek van de profeet Jesaja ter hand, en in het bijzonder hoofdstuk 58 de verzen 1 tot en met 12; het vasten dat de Heer behaagt. Aan de hand van deze tekst van de profeet Jesaja en teksten van kerkvaders uit de traditie en kerkelijke leiders zoals paus Franciscus bereiden wij ons voor hoe wij door te vasten ons kunnen reinigen en voorbereiden op de heilige dagen. Hoe wij door gebed en vasten ons persoonlijke relatie met de Heer verdiepen en verinnigen, en kunnen groeien in ons gelovig leven, om straks Pasen te kunnen vieren. Deze stille retraite begint op zondagmiddag 23 februari om 16 uur en eindigt donderdag 27 februari om 15 uur. Voor iedere deelnemer bestaat tijdens deze stille retraite, de mogelijkheid tot een gesprek met de retraiteleider, de priester Anton Overmars. (prijs 245 euro)

Find out more »

juni 2020

€295
01juni
Gastenhuis, Hoogeweg 65
Heiloo, Nederland

RETRAITE: DE GEEST IS OVER ONS GEKOMEN, EN HOE NU VERDER? 1-5 JUNI 2020

Maandag 1 juni t/m vrijdag 5 juni 2020 Op verschillende wijzen hebben wij de heilige Geest ontvangen, bij ons heilig doopsel, bij het heilig Vormsel, bij het sacrament van de biecht, de Vader heeft de heilige Geest uitgestort tot vergeving van de zonden, bij de priesterwijding gezalfd met het heilig Chrisma. Hoe houden wij het vuur van de heilige Geest brandend in ons leven? Hoe kunnen wij de as van het vuur verwijderen en de kracht. van de heilige Geest helpen ons aan te blazen? Aan de hand van Bijbelse teksten en teksten van kerkleraren gaan wij op zoek naar het vuur van de Geest. Blaast u mee? Deze retraite is niet geheel in stilte maar wel in de stille rust van het Julianaklooster. (prijs 295,00 euro)

Find out more »
11juni
Gastenhuis, Hoogeweg 65
Heiloo, Nederland
jezus-galilea-israel-zaligsprekingen-retraite-olv-ter-nood-heiloo

Gebeds- en Bezinningsdag OLV ter Nood: Psalm 139, Heer, Gij doorgrondt en Gij kent mij 11 juni 2020

11 juni 2020: Psalm 139 Heer, Gij doorgrondt en Gij kent mij. Gij weet van mijn zitten, mijn opstaan, Gij verstaat mijn gedachten van verre. Wij staan vandaag stil bij en gaan de diepte in aan de hand van psalm 139. Op het diocesaan heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood bieden wij u een maandelijkse gebeds- en bezinningsdag aan op donderdagen. Een moment om op adem te komen en rust en stilte op u te laten in en doorwerken. Een dag van gebed en inleiding, met onder andere de heilige Mis en aanbidding van het heilig Sacrament en gelegenheid tot een persoonlijk gesprek en het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening, de biecht. De dagen worden geleid en verzorgt door pastoor Anton Overmars, priester van het Heiligdom. Klik hier voor meerdere info Om aan deze dag of dagen te kunnen deelnemen dient u zich aan te melden. Wij vragen een vergoeding inclusief de maaltijd van € 25,00. Als dit voor u bezwaarlijk is betaal dan naar draagkracht. Kunt u meer bijdragen graag. U kunt zich aanmelden voor losse dagen of in één keer voor de gehele cyclus. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: info@olvternood.nl of telefonisch 072-5051288.

Find out more »

oktober 2020

€150
09oktober
Gastenhuis, Hoogeweg 65
Heiloo, Nederland
waterput-genadekapel-olv-ter-nood-heiloo

Stilteweekend: Uit liefde is God Barmhartig 9 oktober t/m 11 oktober 2020

Vrijdag 9 oktober 17 uur t/m zondag 11 oktober 17 uur 2020 In het weekend is het Julianaklooster een plek van stilte, er heerst een vredige sereniteit, en het bedevaartpark is de oase met de Mariabron om onze dorst naar verdieping en herbronning te komen lessen. Op vrijdagavond om 17 uur is na de avondmaaltijd het begin van het stilteweekend. De begeleider van dit weekend, de priester Anton Overmars geeft een inleiding aan de hand van de psalmen welke ons zullen helpen en leiden om in stilte te komen. Deze avond is de gelegenheid om in gebed te zijn bij de Heer zelf, als we deel hebben aan de uitstelling van het heilig sacrament om zo heel dicht bij de Heer te zijn, De gehele zaterdag zijn we in volkomen stilte. De tijd tussen de gebedstijden en de eucharistieviering en de maaltijden, is voor ieder ter eigen invulling het bedevaartpark nodigt uit, de genadekapel is de gehele dag toegankelijk, de kloosterkapel is dag en nacht open, de Mariabron geeft dag en nacht water, de duinen en het strand zijn op reisafstand. Kortom alle mogelijkheden om tot stilte, herbronning en verdieping te komen. Op zondagmorgen na het ochtendgebed vieren we de eucharistie in de bedevaartkapel samen met de vaste kerkgangers. Na het middagmaal komen we weer als retraitegroep samen, we verbreken de stilte en wisselen onze ervaringen uit om 17 uur. Tot slot besluiten wij dit stilteweekend met een 'tot weer ziens'. Gedurende het gehele weekend is de retraiteleider, de priester Anton Overmars, beschikbaar voor persoonlijke gesprekken en begeleiding.

Find out more »
€250
26oktober
Gastenhuis, Hoogeweg 65
Heiloo, Nederland
rozenkrans-olvternood

Retraite: Maria van de Rozenkrans 26 oktober t/m 30 oktober 2020 Afgelast

Maandag 26 oktober 10 uur t/m vrijdag 30 oktober 16 uur 2020 Oktobermaand is Rozenkransmaand. Velen bidden thuis of buiten tijdens het wandelen of in de kerk de rozenkrans, het bidden van de rozenkrans is voor katholieken ons dagelijks leven. Bij het bidden van de rozenkrans krijgen we bij elk tientje een geheim of mysterie aangereikt om tijdens het bidden te overwegen. Tijdens de retraite nemen we iedere dag een van de vier reeksen van de geheimen van de Rozenkrans en gaan deze geheimen uitdiepen en bespiegelen. Hoe kan ik tijdens het bidden van een rozenhoedje mij in mijn geloof verbinden met deze geheimen. Natuurlijk bidden wij samen de rozenkrans, wij vieren de heilige Mis, is er stille Aanbieding van het heilig Sacrament en kunnen we ons aansluiten bij het ochtendgebed en de vespers van de seminariegemeenschap. Deze retraite is gedeeltelijk in stilte, maar de maaltijden zijn ook een gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De retraiteleider, de priester Anton Overmars, is tijdens de retraite beschikbaar voor persoonlijke begeleiding.

Find out more »

november 2020

€150
16november
Gastenhuis, Hoogeweg 65
Heiloo, Nederland
de-beste-wensen

Advent in Zicht Retraite

Maandag 16 november 10 uur t/m woensdag 18 november 16 uur 2020 Voordat de veertigdaagse vastentijd begint staan we stil wat deze tijd voor ons betekent. Wat brengt de vastentijd ons om ons te kunnen voorbereiden op Pasen en hoe kan je inhoud gaan geven aan deze zo belangarijke en mooie tijd. Voor kerstmis bereiden wij ons dijkwijls anders voor. Wie nodig ik uit voor Kerstmis en wat gaan we eten en hoeveel kestkaarten heb ik dit jaar nodig etc.. Op 29 november begin de Advent weer, een tijd van voorbereiding op de komst van het Licht der Wereld in de wereld, de geboorte van onze Heer en Verlosser Jezus Christus.  Hoe kan ik mij voorbereiden op de Advent en daarmee op Kerstmis? Wat kunnen mij voornemens zijn om mijn hart en ziel voor te bereiden op het feest van de geboorte van onze heiland Jezus Christus? We vieren de eucharistie en sluiten ons voor het ochtendgebed en de vespers aan bij de gebedstijden van de seminaristen in de kloosterkapel. In de avond kijken we een film of er is stille aanbidding. Deze retraite is vooral in rust en gedeeltelijk in stilte, maar de maaltijden zijn ook een gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Voor iedere deelnemer bestaat tijdens deze retraite, de mogelijkheid tot een gesprek met de retraiteleider, de priester Anton Overmars.

Find out more »

december 2020

€200
10december
Gastenhuis, Hoogeweg 65
Heiloo, Nederland
Evangelie van de Tien Maagden

De O antifonen Retraite

Donderdag 10 december t/m zondag 13 december Op 17 december beginnen de O antifonen. Zeven dagen voor Kermist begint de antifoon voor het Magnificat met de letter O. In deze retraite nemen wij de O antifonen als uitgangspunt bij deze voorbereiding op Kermist. In deze Adventstretraite zijn de O antifonen onze leidraad. We nemen dagelijks een of twee van de O antifonen. We laten door inleiding en gebed de tekts in ons doordringen om onze persoonlijk retraite met God te verdiepen, om te groeien in ons persoonlijk contact met Hem. We vieren de eucharistie en sluiten ons voor het ochtendgebed en de vespers aan bij de gebedstijden van de seminaristen in de kloosterkapel. In de avond kijken we een film of er is stillte aanbidding. Voor iedere deelnemer bestaat tijdens deze stillte retraite, de mogelijkheid tot een gesprek met de retraiteleider, de priester Anton Overmars. De retraite begint op donderdag 10 december om 10 uur en zal duren tot en met zondag 13 december 16 uur.

Find out more »
€200
29december
Gastenhuis, Hoogeweg 65
Heiloo, Nederland
engelen-kerst-gloria-in-excelsis-olv-ter-nood

Oud en Nieuw, Maria Moeder van God Retraite / Afgelast

Dinsdag 29 december t/m vrijdag 1 januari Midden in het octaaf van Kerstmist komen we een paar dagen samen, om terug te blikken op het afgelopen jaar, en ons voor te bereiden op het nieuwe jaar dat voor ons ligt. We luiden een jaar uit een nieuw en een nieuwe jaar in. Bidden en vierend willen wij deze jaarwisseling samen doorbrengen. Aan de hand van verschillende Bijbelteksten kijken we terug en zeker ook vooruit. Natuurlijk ontbreken de oliebollen en de toost niet, maar bovenal zullen wij bezinnend en biddend ons voorbereiden op het nieuwe jaar 2021 welke direct begint met een groot Maria feest, Maria Moeder van God. Op 31 december zijn wij om 00.00 uur in gebed samen in de kloosterkapel, waar het Te Deum zal klinken en wij bidden 2021 verwelkomen. Wij vieren de H. Mis, is er stille aanbidding van her Heilig Sacrament en is er gelegenheid om te biechten. Deze retraite is vooral in rust en gedeeltelijk in stilte, maar de maaltijden zijn ook een gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De retraiteleider, de priester Anton Overmars, is tijdens de retraite beschijkbaar voor persoonlijke begeleiding.

Find out more »

februari 2021

15februari
Gastenhuis, Hoogeweg 65
Heiloo, Nederland
aswoensdag-olv-ter-nood-heiloo

Retraite: Aswoensdag 15 – 18 februari 2021 / Afgelast

Maandag 15 februari 10 uur t/m donderdag 18 februari 15 uur Wellicht kunnen we in Nederland weer carnaval vieren maar een andere voorbereiding op de veertigdaagse vastentijd is deze retraite. In deze retraite nemen we teksten van de monnik Anselm Grun en van de H. Augustinus en bereiden ons zo voor op een vruchtbare tijd. Tijdens deze retraite zijn er twee inleidingen overdag en in de avond stille aanbidding van het heilig Sacrament of kijken we naar een film. Deze retraite is in stilte, ook tijdens de maaltijden, en zal de retraiteleider, de priester Anton Overmars, beschikbaar zijn voor persoonlijke begeleiding.

Find out more »
+ Exporteer Evenementen