Weekbrief - Woord van de rector


19 maart is in de Kerk het Hoogfeest van St. Jozef, de bruidegom van Maria. Maar aangezien 19 maart dit jaar op zondag valt, verschuift het een dagje naar maandag 20 maart.

Marthe Robin, een Franse mystica van de vorige eeuw zei over hem: “St. Jozef, de Kerk zal hem nog gaan ontdekken”. En misschien is de Kerk dat momenteel wel voorzichtig aan het doen. Het is in ieder geval een mooie stap dat sinds enige jaren aan de Eucharistische gebeden 2 t/m 4 toegevoegd is, nadat de Maagd Maria genoemd wordt; de moeder van Christus: “en de H. Jozef, haar bruidegom”. In het eerste Eucharistisch gebed werd de H. Jozef reeds genoemd.

Waarom is het belangrijk oog te hebben voor St. Jozef? Het ‘collecta-gebed’, dat is het gebed dat in de H. Mis na het Kyrie en Gloria gebeden wordt werpt hier wel wat licht op. Het gebed is als volgt: “Almachtige God, Gij hebt aan de H. Jozef de taak gegeven om als een trouw dienaar te waken over het begin van uw heilswerk. Geef dat uw Kerk, op zijn voorspraak, altijd zorg draagt voor de voltooiing van dit mysterie. Door onze Heer Jezus Christus, uw zoon…”

Maria, ‘tempel van het heil’ zou je kunnen zeggen, wordt onder de bescherming en zorg gesteld van eenvoudig timmerman, Jozef. En na de geboorte van haar Kind, Jezus, is hij de vader van dit gezin, draagt hij zorg voor Jezus, onze Verlosser. Na Maria, de moeder van de Heer, kan je je toch geen grotere taak voorstellen. Hij heeft het Kindje Jezus in zijn handen gehad, hij heeft gewerkt en zorgen gehad om zijn vrouw en ‘hun’ Kind te onderhouden en te beschermen. Denk bijvoorbeeld alleen maar aan de vlucht naar Egypte.

Als God de Vader een dergelijke grote taak en verantwoordelijkheid in het aardse leven aan de H. Jozef heeft gegeven, zal hij dan ook niet een bijzondere taak hebben in de hemel? Op aarde heeft hij een bijzondere zorg gehad voor Jezus en Maria, zal hij dan in de hemel ook niet een bijzondere zorg hebben voor de Kerk, wat immers het Lichaam van Christus is na Zijn Verrijzenis en Hemelvaart. Dit wordt algemeen gedacht in de geschiedenis van de Kerk.

Er zijn vele heiligen die zoals Marthe Robin, die nog niet heilig verklaard is, maar al wel ‘eerbiedwaardig’ genoemd mag worden, een grote devotie hebben voor de H. Jozef. Vooral heiligen als Birgitta van Zweden, Teresia van Avila en Bernardinus van Siena hebben veel bijgedragen aan de verering van de H. Jozef. Paus Pius IX heeft de heilige Jozef uitgeroepen tot beschermer van de Kerk. Paus Johannes XXIII heeft hem bijzonder aangeroepen als beschermheer van het Tweede Vaticaans Concilie.

Laten wij ook op pad gaan om hem meer te gaan ontdekken. Begint u bijvoorbeeld eens met het lezen van een boekje over hem, of zoekt u een gebed(je) tot hem op en begint u dit te bidden. U zult merken dat er langzaam een band met hem zal gaan ontstaan en dat hij ook voor u dierbaar wordt (als hij dit niet al is). We zijn immers als gedoopten allemaal lidmaat van de Kerk, het Lichaam van Christus waar hij als heilige speciaal voorspreker van is.

Heilige Jozef, bid voor ons;

Onze Lieve Vrouw ter Nood, bid voor ons.


Zaterdag 25 maart 15uur: Concert van de Tegelse muziekschool
Dit koor uit Tegelen (Lb) (1977) mag zich tot de 10 beste muziekonderwijsstellingen van Nederland rekenen. Op uitnodiging van een ondernemer uit Noord-Holland zijn ze bij ons in de buurt en kunnen zodoende dit concert verzorgen.
 

Zondag 26 maart 16uur: Eucharistieviering en processie
De officiële opening van het seizoen zal plaatsvinden door Mgr. van Burgsteden d.m.v. de H. Mis om 16uur. Vanaf 26 maart zal elke week op dit tijdstip de H. Mis worden gehouden, in het kader van ‘Zondag Nieuwe Stijl’. Deze H. Mis zal speciaal op gezinnen en jongeren gericht zijn, maar een ieder is natuurlijk welkom. Elke week zal na de H. Mis een processie zijn en ontmoeting/ ‘Potluckdinner’ in het Oesdom. Zondag 26 maart zal er na de processie ontmoeting en buffet zijn in het Julianaklooster.

De H. Missen van 9u en 10.30u blijven behouden.
 

Verlengde openingstijden en Donderdagavond H. Mis om 19uur
Vanaf zondag 26 maart zullen de verlengde ‘zomertijd’-openingstijden voor het heiligdom gaan gelden. Het heiligdom is dan geopend elke dag van 8.30u tot 19.30u. De H. Mis van de donderdag is vanaf deze week om 19uur ’s avonds (Genadekapel) i.p.v. om 12u.

 

¬ terug naar boven


Rector J. de Wit


Rector Jeroen de Wit, Heiligdom OLV ter Nood, Heiloo