Programma's voor scholen en docententeams


Scholenprogramma: Leerzaam ... en leuk!

Onze Lieve Vrouw ter Nood wil er ook zijn voor scholen. Met onderstaande projecten die we hebben ontwikkeld, komt het Heiligdom tegemoet aan de vele vragen die ook jongeren blijken te hebben. Het Missionair Centrum met zijn eigentijdse faciliteiten in combinatie met de Bedevaartplaats en het Putje met heilzaam water, de kapellen en het ontmoetingscentrum bieden daarvoor uitstekende mogelijkheden. In de projecten maken scholieren op frisse en eigentijdse wijze kennis met de kernboodschap van ons geloof, dat God leeft en dat zij zich bemind en gekend mogen weten zoals ze zijn. Ook bieden de projecten de mogelijkheid om in gesprek te komen met de zusters die aan het Heiligdom verbonden zijn, aan wie zij ook vragen kunnen stellen.

Verder biedt de Bedevaartplaats de mogelijkheid om vanuit de ervaring in sport en spel, na te denken over belangrijke normen en waarden. Zo beschikt het Missionair Centrum over een heuse boogschietbaan, opdat, bijvoorbeeld met de instructies die worden gegeven bij handboogschieten, kan worden nagedacht over de zin en de noodzaak van regelgeving in de samenleving. Vele varianten in deze zijn mogelijk om jongeren in beweging te krijgen en hen vanuit een eigentijdse setting na te laten denken over belangrijke waarden. Neem gerust contact met de zusters op om de mogelijkheden te bespreken:

Schoolprgramma OLV ter Nood, leerzaam en leuk!

¬ terug naar boven


Projecten (overzicht)


Onze projecten zijn:

1. Op weg met een Bijzonder Kompas
Het project 'Op weg met een Bijzonder Kompas' is speciaal ontwikkeld voor basisscholen. Met dit project maken basisscholieren van groep 6/7/8 op hun niveau en op eigentijdse wijze kennis met de Bedevaartplaats 'Onze Lieve Vrouw ter Nood'. Het project biedt de unieke mogelijkheid voor scholieren om in gesprek te gaan met religieuzen en/of de rector die aan het Heiligdom verbonden zijn. Dit project kent een eigen voorbereidingsfase op school doormiddel van M.I. - kaarten die kunnen worden gedownload via het project website: 'Op weg met een bijzonder Kompas'.

2. Anti-pest-project 'Je bent een Parel'

fancybox


Verder wordt in het Heiligdom gewerkt met een eigen anti-pest-project 'Je bent een Parel'. Dit project geeft scholen, behalve een kennismaking met de Bedevaartplaats, een handreiking om binnen de eigen instelling het 'pestprobleem' terug te dringen. Het project kan worden gedaan met basscholieren van groep 6/7/8 en ook met de eerste twee jaargroepen van het voortgezet onderwijs. Enerzijds worden scholieren met dit project gewezen op de ernst van pesten en de schadelijke gevolgen, anderzijds biedt dit project kinderen/tieners die gepest en geminacht worden - anders dan in de vele alleen repressieve projecten - ook troost en steun door hen te laten weten, dat zij hoogst gewaardeerd, bemind en gekend zijn door Hem die ons schiep en die van ieder mens houdt zoals die is. Klik op de volgende link voor meer informatie over dit project: download flyer anti-pest-project OLV ter Nood: 'Je bent een Parel'.

3. Klassikale voorbereiding Eerste Communie en/of Heilige Vormsel
Voor scholen waar de voorbereiding op de sacramenten van de 1e Heilige Communie of het Vormsel nog klassikaal plaatsvindt, bieden we een zogenoemde Kapelmiddag aan, of een Vormseldag. Hoewel deze geloofsondersteunende dagen voor de parochies vooral op de zaterdag worden georganiseerd, doen we dit voor de scholen ook op dagen door de week. Informatie over deze dagen kan worden gevonden via de volgende links: aanvullende info over het 1e Heilige Communie en aanvullende info over het Vormsel.

4. Eigen programma samenstellen?
Wilt u anderszins de katholieke identiteit van uw school op een zinvolle en leuke manier vormgeven? Een bezoek aan het heiligdom biedt u daartoe uitstekende mogelijkheden! De kruiswegstaties, de schilderingen in de Genadekapel, het wonderbaarlijke putje: er zijn vele mogelijkheden om de kinderen op een ontspannen en leerzame wijze kennis te laten maken met de katholieke traditie. Ze kunnen zoveel vragen stellen als ze willen: de zusters die de rondleidingen verzorgen zullen ze graag beantwoorden. Neem gerust contact met de zusters op om de mogelijkheden te bespreken:

Enkele van onze mogelijkheden:

Een en ander kan ook gecombineerd worden. Duur van het bezoek en kosten in overleg. Over specifieke wensen voor de invulling van het bezoek kan natuurlijk ook overlegd worden

¬ terug naar boven


Docententeams


In de voorbije jaren mochten we ook docententeams welkom heten. Docententeams kunnen in overleg met de zusters een eigen programma samenstellen, bijvoorbeeld ter bezinning op de katholieke identiteit van de school. Neem gerust contact met de zusters op om de mogelijkheden te bespreken:

¬ terug naar boven


Op deze pagina


¬  Programma's voor scholen en docententeams

¬  Projecten (overzicht)

   • Op weg met een Bijzonder Kompas

   • Antipestproject 'Je Bent een Parel'

   • Eerste Communie en/of Heilige Vormsel

   • Eigen programma samenstellen?

¬  Docententeams

Schoolprogramma's en docententeams