Genadekapel


Genadekapel Heiloo

Door de eeuwen heen is de bedevaartplaats bezocht door vele honderdduizenden pelgrims. Ook nu trekt de Genadekapel jaarlijks vele duizenden bezoekers die er een kaarsje komen opsteken. De Genadekapel biedt plaats aan maximaal 90 personen. Op afspraak kan er Eucharistie worden gevierd en/of Aanbidding van het Allerheiligste plaatsvinden.

¬ terug naar boven


Bedevaartkapel


Bedevaartkapel Heiloo

Voor grotere groepen is er de Bedevaartkapel die plaats biedt aan 1000 mensen. Zoals de Genadekapel zijn warmte ontleent aan de prachtige muurschilderingen, zo is de charme van de Bedevaartkapel verborgen in de schone eenvoud van de houten constructie.

¬ terug naar boven


Kruisweg


Kruiswegstatie IX Heiloo

Karakteristiek aan de bedevaartplaats zijn de kruiswegstaties in het bos. De twaalfde statie is vormgegeven met de prachtige kruisberg. Bij goed weer kan op de kruisberg ook de Heilige Eucharistie worden gevierd, de Onbloedige Tegenwoordigstelling van het Kruisoffer.

Kruisberg Heiloo

¬ terug naar boven


Rustaltaar


Rustaltaar

Op de bedevaartplaats, in de nabijheid van de vijver, geplaatst onder een fraaie rieten overkapping, bevindt zich een fraai rustaltaar. Het rustaltaar wordt gebruikt tijdens Sacramentsprocessies. Het in de monstrans aanwezige Allerheiligste wordt dan op het altaar geplaatst om te worden aanbeden en gehuldigd met passende gezangen.

¬ terug naar boven


Doopsel


Wie zijn of haar kind katholiek wil laten dopen is welkom in het Heiligdom. U kunt contact opnemen met het secretariaat om een datum en tijd voor de doop vast te leggen. Degene die de doop bedient moet een priester of diaken zijn uit de katholieke kerk. Als u geen eigen priester of diaken hebt, zorgt het Heiligdom voor een bedienaar van de doop, meestal de rector. Van u wordt verwacht dat u meedoet met een gemeenschappelijke voorbereiding op de doop. U zorgt voor een peetoom of peettante (katholieke man of vrouw, tenminste 16 jaar oud).

¬ terug naar boven


Huwelijk


U kunt een kerkelijk huwelijk sluiten in het Heiligdom als een van beide partners katholiek is en u beiden niet eerder gehuwd geweest bent. Bent u wel eerder gehuwd geweest dan kunnen wij geen datum voor u vastleggen. U kunt wel een afspraak maken met de rector om te bezien wat binnen de grenzen van het kerkelijk recht voor u mogelijk kan zijn. U kunt trouwen in de Genadekapel, de Bedevaartkapel of in de openlucht. Houdt rekening bij het kiezen van de locatie met het aantal gasten: de maximale bezetting voor de Genadekapel is ca. 90 personen. Aan de huwelijksviering gaat zo mogelijk een huwelijksvoorbereidingscursus vooraf waar de rector u over zal inlichten als u kennis met hem komt maken. De huwelijksviering komt tot stand in samenspraak met de rector en draagt altijd een persoonlijk karakter.

Als u een eigen priester of diaken hebt uitgenodigd voor te gaan in uw huwelijksviering, maakt u de praktische afspraken met het secretariaat en vraagt u uw voorganger om zelf contact met de rector op te nemen voor de kerkelijke formaliteiten. De reservering is pas definitief nadat dit contact plaats heeft gehad en de rector zijn toestemming heeft gegeven.

De kosten voor een huwelijk zijn € 425,00.

¬ terug naar boven


Inschrijfformulier 'Op Bedevaart'


U kunt hier het inschrijfformulier 'Op Bedevaart' downloaden. Na het invullen ontvangen wij deze graag per e-mail retour.

Inschrijfformulier 'Op Bedevaart'

¬ terug naar boven


Liturgisch beleid


1. Reserveringen en afspraken voor gebruik van de kapellen dienen ruim te voren te worden gemaakt met het secretariaat.

2. Wat betreft de liturgie worden de liturgische kalender en de richtlijnen gevolgd zoals deze zijn vermeld in het Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie welke wordt voorzien door de Nationale Raad voor Liturgie.

3. Wensen afwijkend van het Directorium dienen ruim te voren met de rector van O.L.V. ter Nood te worden besproken.

4. Naast viering van de Heilige Eucharistie kunnen de kapellen worden gereserveerd voor Aanbidding van het Allerheiligste, Woordvieringen en Rozenkransgebed.

5. Groepen die zelf geen priester hebben kunnen dagelijks om 12:00 uur aansluiten bij de viering van de Heilige Eucharistie in de Genadekapel; zondag om 9:00 uur. Op zondag is er in de Bedevaartkapel ook een gezongen Eucharistieviering om 10:30 uur.

6. Daar op de bedevaartplaats dagelijks wordt voorzien in de Heilige Eucharistie zijn Woord en Communievieringen niet toegestaan.

7. Zo mogelijk en indien ruim te voren besproken kan voor de viering van de Heilige Eucharistie, op tijden afwijkend van de reguliere, een beroep worden gedaan op de priester(s) verbonden aan O.L.V. ter Nood.

8. Bedevaartgroepen kunnen gebruik maken van de blauwe liedbundel van het Heiligdom. Deze bevat behalve de wisselende teksten, ook de orde van de Heilige Eucharistie.

9. In de zomermaanden kunnen ook (Sacrament)processies worden georganiseerd. Er kan dan gebruik worden gemaakt van het Baldakijn en het Rustaltaar.

10. In de zomermaanden is het mogelijk bij goed weer de Heilige Eucharistie buiten te vieren op de Kruisberg. Wat betreft de liturgische benodigdheden voorziet de bedevaartplaats voor buitenvieringen alleen het altaar. In alle andere benodigdheden zoals een kelk, hostieschalen, hosties, wijn en misgewaden, dient de bedevaartgroep dan zelf te voorzien.

¬ terug naar boven


Op deze pagina


¬  Genadekapel

¬  Bedevaartkapel

¬  Kruisweg

¬  Rustaltaar

¬  Doopsel

¬  Huwelijk

¬  Inschrijfformulier 'Op Bedevaart'

¬  Liturgisch beleid