Gezinsdagen 2017/2018


Gezinsdagen Onze Lieve Vrouw ter Nood programma 2017 t/m 2018

Vanaf september 2017, worden bij Onze Lieve Vrouw ter Nood, met een frequentie van een maand, 9 zondagen georganiseerd voor gezinnen die zich willen verdiepen in het katholieke geloof. Na de viering van de Heilige Eucharistie op de Bedevaartplaats en het gebruiken van een gezamenlijke warme maaltijd in het Missionair Centrum, worden en de ouders en de kinderen meegenomen in een op de leeftijdsgroep afgestemd eigentijds vormend programma, waarin voor de jeugd sport en spel worden gecombineerd met geloofseducatie. Om niveaugericht te kunnen werken, worden de volwassenen, tieners en kinderen, opgedeeld in leeftijdsgroepen van:

Het Missionair Centrum 'Het Julianaklooster' heeft met de vele ruimten de mogelijkheid om groepsgewijs onderricht te geven en aan ouders en aan kinderen en tieners. Dit is mede mogelijk, daar het Missionair Centrum beschikt over drie daartoe opgeleide religieuzen, een pater, een rector en vrijwilligers die op de allerkleinsten kunnen passen.

¬ terug naar boven


Sport en spelprogramma voor de kinderen en de tieners


Voor de kinderen en de tieners wordt met de vele sport- en spelmogelijkheden waarover het Centrum beschikt een koppeling gemaakt vanuit de ervaring die de kinderen opdoen in sport en spel, naar het geloof waarin zij gevormd worden. Zo wordt bijvoorbeeld vanuit de ervaring van teamgeest tijdens voetbal / volleybal / tafeltennis / tafelvoetbal / touwtrekken, enz. - een koppeling gemaakt naar de Heilige Geest die ons samenbrengt en ons sterkt om te strijden voor al wat goed is. Velen varianten zijn in deze mogelijk. Een van de varianten die steeds weer met veel enthousiasme ontvangen wordt bij de tieners is geïnstrueerd handboogschieten op een doelschijf, gekoppeld aan een catechese over het doel van het leven en de noodzaak van begeleiding en instructies daarbij. Het Missionair Centrum beschikt hiertoe over een eigen handboogschietbaan en een daartoe opgeleide instructeur.

¬ terug naar boven


CaFe voor ouders en volwassenen


Wat betreft de inhoudelijke leidraad voor de bijeenkomsten, zowel die van de ouders als die van de kinderen en de tieners, gaan wij uit van een bestaand catechetisch programma, de zgn. CaFE-cursus deel 1, waarbij de afkorting CaFE staat voor Catholic Faith Exploration / Het katholieke Geloof verkennen. De CaFE-cursus is een eigentijds educatief programma, waarin aan de hand van videomaterialen in een ontspannen sfeer volwassenen op laagdrempelige en ontspannende wijze worden gevoed in hun verlangen naar de elementaire kennis van het geloof. Tijdens de middag zijn er mogelijkheden met elkaar in gesprek te gaan en wordt het onderwerp m.b.v. een aanvullende lezing ook verder uitgediept.

¬ terug naar boven


Data Gezinsdagen


Op dit moment zijn, behalve september, de data nog niet bekend. Heeft u interesse? Neem contact met ons op!

¬ terug naar boven


Programma Gezinsdagen


Het dagprogramma ziet er als volgt uit (sommige tijden bij benadering):

¬ terug naar boven


Kosten Gezinsdagen


Om te voorkomen dat, zeker in deze tijd, eventuele kosten een belemmering zouden kunnen zijn om naar de Gezinsdagen te komen, zullen er geen kosten in rekening worden gebracht. Wel is er de gelegenheid om anoniem een vrijwillige bijdrage te leveren in een daarvoor bestemde collectebus.

¬ terug naar boven


Aanmelding Gezinsdagen


Voor informatie en opgave bel met de Zusters via tel. 072- 7370085 of het Secretariaat via tel. 072 505 1288. Ook kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mail adres:

Wij hopen deze vormende en gezellige dagen met u te mogen beleven, in Diocesaan Missionair Centrum 'Het Julianaklooster', grenzend aan de Bedevaartplaats van Onze Lieve Vrouw ter Nood.

Met vriendelijke groet en Gods zegen toegewenst,

J. de Wit, pr.
Rector Onze Lieve Vrouw ter Nood

¬ terug naar boven


Op deze pagina


¬  Gezinsdagen 2017/2018

¬  Sport en spel voor de jongeren

¬  CaFe voor ouders en volwassenen

¬  Data Gezinsdagen

¬  Programma Gezinsdagen

¬  Kosten

¬  Aanmelding

Meer informatie via het secretariaat:


Diocesaan Heiligdom
Onze Lieve Vrouw ter Nood
Hoogeweg 65
1851 PJ Heiloo
E-mailadres:

Het secretariaat is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9:00 en 15:00 en bereikbaar onder telefoonnummer 072-5051288.

Wilt u uzelf en uw gezin aanmelden voor de bijeenkomsten? Klik hier voor de contactgegevens