Programma's voor Eerste Communicanten


Kapelmiddagen

Voor de kinderen die hun eerste H. Communie doen is er ter ondersteuning in de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie een eigen aansprekend programma ontwikkeld. De kinderen worden in de namiddag ontvangen met een glas limonade en een versnapering. In een eenvoudige vertelling worden ze bekend gemaakt met het verhaal achter de bedevaartplaats en worden ze bevestigd in het geloof in de werkelijke aanwezigheid van onze Heer in het Allerheiligst Sacrament.

Aansluitend maken de kinderen een puzzeltocht door het park en kunnen ze een kaarsje opsteken in de Genadekapel. Tot besluit wordt er, na de broodmaaltijd, een mooie lichtprocessie gehouden, waarbij de kinderen hun vragen en gebeden aan de voeten van Maria kunnen leggen. Bij goed weer is de processie buiten, bij slecht weer in de Bedevaartkapel. Tijdens deze lichtprocessie met kaarsen wordt het lied gezongen van O.L.V. ter Nood op de melodie van 'Te Lourd' op de bergen'.

De dagen worden begeleid door de 'Blauwe Zusters'. Tot slot krijgen de kinderen een leuke herinnering mee naar huis. De Kapelmiddagen duren gewoonlijk van 15:00 - 18:00 uur.

Kapeldag 1e communicanten
Ieder kind is ook uitgenodigd om één van de ouders mee te nemen.
De kosten voor de Kapelmiddag bedragen € 7,50- per kind en € 7,50- voor een meekomende ouder.

Er worden Kapelmiddagen georganiseerd op vrijdag- en zaterdagmiddag.

Voor opgave voor de Kapelmiddagen kunt u contact opnemen met de zusters:
Email: of telefonisch via: 072-5054051.

¬ terug naar boven


Terugkomdag voor Eerste Communicanten 7 juli 2015


terugkomdag 1e Communicanten

In de zomervakantie wordt voor de kinderen die de maanden te voren hun Eerste Heilige Communie hebben gedaan een Terugkomdag voor Communicantjes georganiseerd. Gedurende de dag staan sport en spel centraal en worden de kinderen bevestigd in hun geloof en wordt hen bovenal geleerd dat Jezus, God, van hen houdt zoals ze zijn. De dag wordt besloten met een voor de kinderen aansprekende viering van de Heilige Eucharistie. De Terugkomdag wordt dit jaar, 2015, georganiseerd op dinsdag 7 juli. De dag duurt van 9:30 - 17:00 uur. De dag wordt begeleid door de zusters, rector Beemster en vrijwilligers.

terugkomdag 1e Communicanten
Voor opgave voor de Terugkomdag kunt u contact opnemen met het secretariaat:
Email: of telefonisch via: 072-5051288.

¬ terug naar boven


Op deze pagina


¬  Programma's voor 1e Communicanten

¬  Terugkomdag voor 1e Communicanten 2015

programma's 1e communicanten