Bestuur


Het Heiligdom is een zelfstandige rechtspersoon binnen de katholieke kerk en is als zodanig opgericht door de Bisschop van Haarlem-Amsterdam. De doelstellingen van het Heiligdom zijn de bevordering van de Mariale devotie, het verdiepen en toegankelijk maken van het katholiek geloofsgoed en het beheer en onderhoud van het Heiligdom.

De Bisschop van Haarlem- Amsterdam benoemt de leden van het bestuur:

  • Voorzitter: Mgr. Dr. J.W.M. Hendriks
  • Secretaris: de heer B.P.F. Löwenthal
  • Penningmeester: de heer J.P.M. Dijkman
  • Bestuurslid: Rector drs. J.C.J. de Wit
  • Bestuurslid: de heer H. Mastenbroek
  • Bestuurslid: Pastoor C.G.M.B. Hulsebosch
  • Bestuurslid: de heer C.G.J. Backer RA

¬ terug naar boven


Op deze pagina


¬  Bestuur